Catalogul tematic
Тематический каталог
INR14 - Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente
13
01 2022
1797

Заполнение и представление информации формы IALS21 и INR14 за 2021 г.

Учитывая, что 25 января истекает срок представления Информации о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат (Формы IALS21), а также Информации о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченных нерезидентам (Формы INR14), в начале года, по традиции, наше издание уточняет некоторые положения, связанные с этими отчетами.


Detalii

12
01 2022
2118

Срок представления некоторых отчетов истекает 25 января. Что нужно учесть при их заполнении

Учитывая, что в конце прошлого года в ряд нормативных актов, касающихся предоставления налогоплательщиками годовой отчетности, введены изменения и дополнения, а также в связи со вступлением в силу с 1 января 2022 г. новых положений Налогового кодекса, предлагаем нашим подписчикам ознакомиться с рядом статей, которые помогут бухгалтерам правильно отразить в отчетах все данные (в том числе с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января текущего года).
 
Напоминаем, 25 января 2022 г. истекает срок подачи ряда отчетов (в том числе годовых). Речь идет о следующих формах:
Detalii
11
01 2022
3709

Completarea și prezentarea Notelor de informare forma IALS21 și INR14 pentru anul 2021

Deoarece pe data de 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS21), precum și a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14), tradițional, la început de an, venim cu recapitularea prevederilor ce țin de aceste dări de seamă.    

 

Fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit (art.88 alin.(1) din CF).


Detalii