Catalogul tematic
Тематический каталог

Executorul judecătoresc

este o persoană de obicei licențiata în drept care are responsabilitatea legală de punere în aplicare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii emise de către instanțele de judecată
17
01 2017
408

A fost elaborat un proiect ce prevede modificarea modului de evidență a bunurilor confiscate

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat și propus spre consultare un proiect ce are scopul modificării și completării Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.Your text to link...
Detalii
22
12 2016
222

О порядке ведения учета расходов судебного исполнителя в случае исполнения документов, направленных налоговым органом

Судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в округе территориальной палаты Союза судебных исполнителей Республики Молдова. Судебный исполнитель зарегистрирован как налогоплательщик, ведет учет доходов и уплачивает налоги и сборы, предусмотренные законодательством.
Detalii
21
12 2016
215

Despre modul de contabilizare a cheltuielilor ai executorului judecătoresc în cazul executării documentelor remise de către organul fiscal

Executorul judecătoresc își desfășoară activitatea în circumscripția Camerei Teritoriale a Uniunii Executorilor Judecătorești a Republicii Moldova. Executorul judecătoresc este înregistrat ca contribuabil, ține evidența veniturilor și achită impozitele și taxele prevăzute de legislație.
Detalii
07
09 2016
1585

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari

Aspecte fiscale ale noilor norme introduse de Guvern privind tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

La 26 august 2016 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (în continuare – Hotărîre) (MO nr. 277-287/1071 din 26.08.2016).
Detalii
08
12 2015
922

În baza căror documente confirmative se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate aferente serviciilor prestate de către avocați, notari, executori judecătorești?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
15
05 2015
849

Executorii judecătoreşti vor prezenta informația către IFPS conform unui formular noi

În Monitorul Oficial de astăzi, 15 mai, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 305 din 21.04.2015, prin care a fost modificată anexa nr. 9 „Informaţia prezentată de executorii judecătorești", la Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.
Detalii
28
01 2014
2272

2. (29.3.9) Следует удержать как часть налога, сумму в размере 7 процентов согласно положениям ст. 90 Налогового кодекса из выплат, осуществленных в пользу судебных исполнителей?

Настоящий ответ составлен в соответствии с разъяснениями, предоставленным Министерством Финансов в письме № 14/3-13/384 от 16.12.2013 г… Согласно части (1) статьи 2 Закона О судебных исполнителях № 113 от 17.06.2010 г., судебным исполнителем является физическое лицо, уполномоченное государством осуществлять деятельность в общественных интересах.
Detalii
13
09 2013
2103

Следует ли осуществлять удержание из доходов, направленных в пользу судебного исполнителя, который арендует недвижимое имущество у юридического лица?

В соответствии с положениями п. d) ст. 18 НК, доход от сдачи имущества в аренду представляет собой источник дохода, облагаемый налогом.

В то же время, согласно ст. 2 Закона №113 от 17 июня 2010 г. о судебных исполнителях, судебный исполнитель является физическим лицом.
Detalii
13
09 2013
1408

Urmează sau nu a fi efectuare rețineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc, care ia în locațiune un imobil de la o persoană juridică?

Conform art. 18 lit. d) al Codului fiscal, venitul din chirie (arendă) reprezintă sursă de venit impozabilă.

Potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoană fizică.
Detalii