Catalogul tematic
Тематический каталог

Executorul judecătoresc

este o persoană de obicei licențiata în drept care are responsabilitatea legală de punere în aplicare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii emise de către instanțele de judecată
21
04 2018
129

Юридические аспекты возмещения морального ущерба по трудовым спорам

Требование о возмещении морального ущерба является распространенной практикой подачи работниками исковых заявлений против работодателей. Оспаривание решений о применении дисциплинарных взысканий, об увольнении, требования по заработной плате сопровождаются, как правило, в заключение, заявлением о понесенном моральном ущербе.
Detalii
20
04 2018
239

Налоговые споры можно разрешить

В предыдущем номере мы подробно рассказали Вам о процедуре разрешения возникшего спора с налоговой службой и хотим отметить, что многие налогоплательщики одобрительно отнеслись к публикации и даже признали, что статья помогла им разрешить возникшие недоразумения, избегнув обращения в судебные органы.
Detalii
19
04 2018
163

Судебные расходы в гражданском деле

Согласно ст. 82 Гражданского процессуального кодекса, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Издержки, связанные с рассмотрением дела, предусмотрены ст. 90 ГПК и делятся на: издержки по рассмотрению дела, понесенные участниками процесса, и издержки по рассмотрению дела, понесенные инстанцией.
Detalii
04
04 2018
118

1. (29.1.7.4.4) Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică (cetățean)?

Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal
Detalii
22
03 2018
124

Recuperarea averii confiscate din fondul de rezervă al Guvernului

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri, 21 martie 2018, o hotărâre ce prevede alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, a mijloacelor financiare în sumă de 15,1 mil. lei Consiliului municipal Chișinău pentru recuperarea moștenitorilor valorii averii confiscate a persoanelor supuse represiunilor politice.

Decizia a fost luată pentru executarea titlului executoriu, cu restabilirea ulterioară a sumei alocate la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018.
Detalii
27
02 2018
237

Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești

Executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nominalizată.
Detalii