Catalogul tematic
Тематический каталог

Executorul judecătoresc

este o persoană de obicei licențiata în drept care are responsabilitatea legală de punere în aplicare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii emise de către instanțele de judecată
16
06 2017
69

Despre neaplicarea prevederilor art. 90 din CF asupra executorilor judecătoreşti

În scopul executării titlului executoriu executorul judecătoresc a eliberat de pe contul bancar special al său în favoarea persoanei fizice cetățean mijloace bănești. Urmează acesta, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, să efectueze reținerea prealabilă a impozitului pe venit din plățile îndreptate în folosul persoanei fizice?
Detalii
16
06 2017
62

Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație

Contractul de donație este, ca şi oricare alt act juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligații în sarcina ambelor părți contractante. Caracteristic pentru contractul de donație este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorință patrimoniul, în favoarea donatarului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestații sau obligații de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donație de celelalte contracte.
Detalii
17
01 2017
455

A fost elaborat un proiect ce prevede modificarea modului de evidență a bunurilor confiscate

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat și propus spre consultare un proiect ce are scopul modificării și completării Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.Your text to link...
Detalii
22
12 2016
266

О порядке ведения учета расходов судебного исполнителя в случае исполнения документов, направленных налоговым органом

Судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в округе территориальной палаты Союза судебных исполнителей Республики Молдова. Судебный исполнитель зарегистрирован как налогоплательщик, ведет учет доходов и уплачивает налоги и сборы, предусмотренные законодательством.
Detalii
21
12 2016
269

Despre modul de contabilizare a cheltuielilor ai executorului judecătoresc în cazul executării documentelor remise de către organul fiscal

Executorul judecătoresc își desfășoară activitatea în circumscripția Camerei Teritoriale a Uniunii Executorilor Judecătorești a Republicii Moldova. Executorul judecătoresc este înregistrat ca contribuabil, ține evidența veniturilor și achită impozitele și taxele prevăzute de legislație.
Detalii
07
09 2016
1644

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari

Aspecte fiscale ale noilor norme introduse de Guvern privind tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

La 26 august 2016 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (în continuare – Hotărîre) (MO nr. 277-287/1071 din 26.08.2016).
Detalii
08
12 2015
972

În baza căror documente confirmative se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate aferente serviciilor prestate de către avocați, notari, executori judecătorești?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii