Catalogul tematic
Тематический каталог
Formulare standart
10
11 2017
1711

Процедуры закрытия года будут применяться и при реорганизации бюджетных учреждений

В «Moitorul oficial» № 390-395 от 10 ноября 2017 г. опубликованы и вступили в силу изменения и дополнения в План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 г.
Detalii
15
09 2017
5319

Подписан приказ об утверждении типовой формы «Налоговая накладная»

Приказ № 118 об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и инструкции по ее заполнению подписан министром финансов, Октавианом Армашу, 28 августа 2017 г.

Напоминаем, что с 28 октября текущего года все субъекты со статусом плательщика НДС, а также субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, в процессе осуществления финансово-экономической деятельности должны будут использовать новую форму строгой отчетности — Налоговую накладную.
Detalii
16
06 2017
2234

Unificarea raportării financiare este o acţiune logică

Ieri, 15 iunie, a avut loc şedinţa grupului de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care a examinat realizarea Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 09.08.2016. Tema pusă în discuţie a fost simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică, prin elaborarea şi lansarea unei platforme unice de raportare.
Detalii
05
10 2016
314

О правильности уплаты отчислений государственным предприятием

30 июня текущего года государственное предприятие, юридическим адресом которого является ул. Титулеску, относящаяся к сектору Ботаника мун. Кишинэу, представило отчет DISM-16, в приложении к которому был указан код КАТЕМ с учетом адреса учредителя, который относится к сектору Буюкань мун. Кишинэу (код 0120). Обязательство по отчислениям было оплачено на сгенерированный счет IBAN с учетом адреса учредителя. Впоследствии предприятие проинформировали по телефону, что отчет был представлен неправильно и уплата произведена ненадлежащим образом, а также попросили представить исправленный отчет с указанием кода КАТЕМ, который соответствует юридическому адресу предприятия – код 0110. Каким образом надлежит исправить отчет DISM-16, если это потребуется?
Detalii
17
09 2014
1593

Cu privire la simplificarea procedurii de asigurare a entităților cu formulare tipizate de documente primare cu regim special

Analiza practicii internaționale denotă faptul, că utilizarea documentelor primare cu regim special în calitate de formular imprimat pe hîrtie cu însemne de protecție, reprezintă mai degrabă o excepție decît o regulă generală.

Astfel, în Republica Slovacă, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Norvegia, Kazahstan, Suedia, Marea Britanie, Polonia, Austria, Germania, Italia, Cehia, Lituania, Latvia, România se utilizează formulare (invoice-uri) imprimate de către entități, fiind stabilite anumite cerințe privind informația care urmează a fi reflectată în acestea, fără a stabili cerințe în partea ce ține de semnele de protecție pentru hîrtie.
Detalii
07
07 2014
1757

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

”La data de 20 iunie 2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461 din 16 iunie 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Detalii
25
04 2014
3762

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special

La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc., a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu contribuabilii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.
Vizualizează 3 fotografii →
16
09 2013
2462

Допускается ли вычет в налоговых целях расходов, документально подтвержденных актами, выданными субъектами, находящимися на территории Молдовы, которые, однако, не имеют отношений с ее бюджетной системой?

Согласно ч. (1) и (2) ст. 19 Закона №113-XVI от 27 апреля 2007 г. о бухгалтерском учете, экономические факты учитываются на основе первичных и сводных документов. Первичные документы составляются в момент осуществления операции, а если это невозможно, то непосредственно после ее осуществления или после совершения события.

Обязательные элементы, которые должны содержаться в первичном документе, перечислены в ч. (6) ст. 19 вышеупомянутого закона.
Detalii