Catalogul tematic
Тематический каталог
Formulare standart
02
05 2018
851

Exemplarele facturii fiscale

Pentru ce serveşte al treilea exemplar al facturii fiscale? In caz dacă întreprinderea are transport şi transportă producţia sa şi în caz ca nu are, este nevoie de pastrat aceste facturi? În ce caz se comandă facturi în 2 exemplare şi facturi în 3 exemplare?
Detalii
19
02 2018
480

Forma TRN15, modificată

Începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, este pus în aplicare noul formular tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15).

Modificările în formular au fost aprobate prin Ordinul nr.52 al Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 și este publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie curent.

Astfel, în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) şi a Formularului TRN15, rândurile 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4, în partea ce ţine de taxa pentru apă, au fost operate un șir de modificări.
Detalii
12
02 2018
201

Inventarierea stocurilor mărfurilor supuse accizelor

Modul de completare a formularului Declarației TDBSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000 şi 2403 a fost modificat prin Ordinul nr.27 din 29 ianuarie 2018 al Ministerului Finanțelor. Documentul a fost publicat la 9 februarie curent în MO și vine cu modificări și completări la Ordinul nr. 58 din 28 aprilie 2015 al aceleiași autorități.
Detalii
17
02 2018
17133

IPC 18: Unele aspecte ce ţin de completarea tabelului nr. 3

Începând cu 01.02.2018, angajatorii vor fi obligaţi să prezinte datele care se conţineau în declaraţiiie persoanelor asigurate Forma REV 5 şi declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale Forma BASS, către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (în continuare darea de seamă IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.
Detalii
29
01 2018
1750

Raportarea unificată: avantaje şi perspective

Unificarea raportării financiare și statistice prin crearea unui Ghişeu unic – platformă ce va concentra rapoartele contribuabililor cu redirecţionarea informaţiei către entităţile utilizatoare ale acesteia, este mult aşteptată şi discutată în mediul de afaceri. În prima zi de punere în aplicare a platformei unice de raportare, am discutat cu managerul de proiect, Liviu Pojoga, din cadrul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, despre unele aspecte tehnice ale procesului raportării financiare și statistice, precum și despre beneficiile utilizării acesteia.
Detalii
19
01 2018
1267

Comanda on-line a formularelor tipizate, disponibilă 24/24

Stimați contribuabili, vă aducem la cunoștință că Î.S. „Fiscservinform” asigură tipărirea și livrarea la oficiu a hârtiei prevăzute cu însemne de protecție utilizată la imprimarea facturilor fiscale și a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
Detalii
04
01 2018
3901

Утвержден типовой формуляр Декларации VEN12

Министерство финансов утвердило типовой формуляр Декларации о подоходном налоге для хозяйствующих субъектов (форма VEN12) и Порядок ее заполнения. Приказ №153 от 22 декабря 2017 г. опубликован в «Monitorul Oficial». Первым налоговым отчетным периодом, согласно утвержденному типовому формуляру, является 2017 г., в том числе для налогоплательщиков, которые изменили налоговый период в соответствии с ч.(4) ст.121 Налогового кодекса.
Detalii
10
11 2017
1986

Процедуры закрытия года будут применяться и при реорганизации бюджетных учреждений

В «Moitorul oficial» № 390-395 от 10 ноября 2017 г. опубликованы и вступили в силу изменения и дополнения в План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 г.
Detalii
15
09 2017
6835

Подписан приказ об утверждении типовой формы «Налоговая накладная»

Приказ № 118 об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и инструкции по ее заполнению подписан министром финансов, Октавианом Армашу, 28 августа 2017 г.

Напоминаем, что с 28 октября текущего года все субъекты со статусом плательщика НДС, а также субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, в процессе осуществления финансово-экономической деятельности должны будут использовать новую форму строгой отчетности — Налоговую накладную.
Detalii