Sectorul agrar

Cererile de solicitare a ajutorului pentru fermieri afectați de crizele din 2022 pot fi depuse începând de astăzi

Începând cu data de astăzi, 24 august, agricultorii pot depune cererile de solicitare a ajutorului pentru fermierii afectați de consecințele crizelor din anul 2022. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că a lansat apelul de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului respectiv. Reamintim că în acest sens Guvernul a aprobat alocarea a 200 de mil. lei.

 

Instituția responsabilă de colectarea cererilor de ajutor este Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Astfel, cererea de solicitare a ajutorului se depune de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale AIPA.

 

În scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții: 1) face dovada însămânțării cu culturi cerealiere din prima grupă pentru roada anului 2023;

2) să dețină în proprietate, folosință sau să exercite posesiunea asupra terenului cu destinație agricolă;

3) să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL);

4) suprafața indivizibilă nu este mai mică de 0,5 ha pentru toate culturile eligibile; 5) nu este intentată față de acesta procedura falimentului, procedura simplificată a falimentului sau procedura de dizolvare cu lichidare;

6) nu este inclus în Lista de interdicție a subiecților subvenționării.

 

La cererea de calculare și acordare a ajutorului, se anexează următoarele documente:

1) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate și acordul privind accesarea datelor cu caracter personal;

2) certificatul de confirmare eliberată de autoritatea reprezentativă ale administrației locale de nivelul I;

3) copia Raportului statistic nr. 4-agr., aprobat prin Ordinul directorului general al Biroului Național de Statistică nr 106/2008 pentru fermierii cu suprafețe mai mari și egale de 10 ha;

4) dovada deținerii contului bancar deschis la o bancă din Republica Moldova;

5) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;

 

Termenul limită este 29 septembrie 2023.

 

Pentru informații cu privire la condițiile de accesare a ajutorului, criteriile de eligibilitate, actele obligatorii, procedura de depunere a cererilor și cuantumul plăților, accesați Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului pentru femierii afectați de consecințele crizelor din 2022 aici.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

804 vizualizări

Data publicării:

24 August /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

seceta | fermierii | ajutor financiar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon