Știri

Certificarea cunoștințelor șomerilor dobândite în contexte de educație nonformală și informală

În scopul sporirii șanselor de angajare în câmpul muncii, șomerii înregistrați la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care dețin anumite competențe, vor putea beneficia de o nouă măsură oferită de ANOFM – certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.

 

Procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018, ar putea fi suplinite cu respectiva prevedere. Proiectul modificărilor este elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale,  fiind propus pentru consultări publice care vor dura până la data de 10 martie curent.

 

Astfel, certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală reprezintă o măsură activă de ocupare a forței de muncă, care are drept scop creșterea șanselor de angajare în câmpul muncii ale șomerilor care au rezultate relevante ale învățării definite sub formă de cunoștințe, abilități și competențe obținute până la solicitarea validării prin educație nonformală și informală.

 

Certificarea se va realiza în cadrul Centrelor de validare a educației nonformale și informale. Pentru aceasta, specialistul subdiviziunii teritoriale a ANOFM, ca urmare a serviciilor de ghidare în carieră, constată necesitatea certificării și înaintează șomerilor recomandare de a beneficia de respectivele servicii de certificare.

 

Astfel, șomerii vor avea dreptul să beneficieze gratuit de certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală o singură dată, pentru fiecare perioadă de înregistrare cu statut de șomer.

 

Numărul persoanelor care vor beneficia anual de certificare se va stabili ținând cont de mijloacele financiare prevăzute în acest scop în bugetul de stat și indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual de către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, având în vedere că ANOFM va achita prestatorilor de servicii cheltuielile aferente procesului de certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală a șomerilor prin transfer, în baza facturilor fiscale emise de prestatori, după prestarea serviciilor.

 

De asemenea, Agenția va achita șomerilor beneficiari cheltuieli de transport, care includ cheltuielile de navetă pentru drumul parcurs din localitatea unde își au locul de trai (conform adresei declarate de persoană în cererea depusă la data înregistrării cu statut de șomer) până în localitatea amplasării prestatorului de servicii de certificare.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

689 vizualizări

Data publicării:

07 Martie /2023 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

şomeri | centru de certificare | ANOFM | proiect hotarire guvern | proiect de formare | educatia profesionala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon