Știri

Cheltuielile producătorilor agricoli suportate la achiziționarea fertilizanților vor fi compensate parțial

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a înaintat pentru consultări publice proiectul Regulamentului care va stabili modul de acordare producătorilor agricoli a mijloacelor financiare destinate compensării parțiale a cheltuielilor suportate la achiziționarea fertilizanților, destinați însămânțării și întreținerii culturilor cerealiere din prima grupă (grâu, orz, ovăz, triticale).

 

Conform proiectului, ajutorul se va acorda prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), pentru diminuarea efectelor a prejudiciului cauzat culturilor de prima grupă, ca urmare a prețurilor ridicate la inputuri și la fertilizarea culturilor destinate în obținerea recoltei anului 2023.

 

Pentru a primi ajutorul, solicitantul (fermier astfel cum este prevăzut1 în art. 4 alin. (1) pct. 1) lit a), b), c) al Legii nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural care dispune și exploatează teren arabil) care face dovada utilizării fertilizanților la inițierea și întreținerea culturilor din prima grupă. Ajutorul se va oferi solicitanților care au utilizat fertilizanți, conform Registrului de evidență a utilizării fertilizanților.

 

În scopul obținerii ajutorului, solicitantul va trebui să întrunească mai multe condiții: să dețină sau să prelucreze în fapt terenurile agricole; să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL); suprafața indivizibilă minimă eligibilă pentru acordarea compensației constituie 0,5 ha pentru toate culturile eligibile; să dispună de Registrului de evidență a utilizării fertilizanților și a facturilor fiscale; să nu gestioneze suprafețe mai mari de 1500 ha de culturi de prima grupă.

 

Proiectul stabilește că ajutorul se va acorda solicitanților sub formă de ajutor financiar pentru o unitate de suprafață de teren arabil fertilizat și însămânțat cu culturi de prima grupă sub formă de cuantum, în funcție de cultură, mărimea suprafețelor gestionate, în vederea compensării parțiale a cheltuielilor suportate de către fermieri micro și mici, dar care nu gestionează suprafețe mai mari de 1500 ha, la însămânțarea și întreținerea terenurilor agricole.

 

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului financiar va constitui 21 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Regulamentului (la data publicării). De menționat, că informația despre data-limită de depunere a cererilor va fi plasată pe paginile web oficiale ale AIPA și MAIA.

În condițiile aprobării Regulamentului în redacția propusă pentru consultări, mărimea ajutorului per hectar de teren arabil fertilizat și însămânțat se va calcula de către AIPA în baza fondului disponibil în acest sens, raportată la suprafața totală eligibilă, conform dosarelor recepționate, aplicând coeficientul liniar (coraportul dintre valoarea fondului disponibil la suma totală a subvențiilor calculate în baza solicitărilor eligibile) și formulei prevăzute în proiect.

 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului prevede că  Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 200 000,0 mii lei AIPA, pentru acordarea unui ajutor unic fermierilor.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 15 iulie.

 

________________

 

1 Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural

Articolul 4. Subiecții subvenționării

(1) Subiecți ai subvenționării în agricultură sau în mediul rural sunt:

1) fermierii care se clasifică în următoarele categorii și întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) fermier micro – fermier care are cel mult 9 salariați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 18 milioane de lei;

b) fermier mic – fermier care are cel mult 49 de salariați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei;

c) fermier mijlociu – fermier care are cel mult 249 de salariați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane de lei.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

583 vizualizări

Data publicării:

10 Iulie /2023 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

compensare parțală | fertilitate | producători agricoli

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon