Știri

Condițiile de exercitare a activității de întreprinzător de către GȚ ar putea fi modificate

Faţă de gospodăria țărănească care a depășit suprafețele și numărul de animale prevăzute, va fi aplicat regimul fiscal similar persoanelor juridice care desfășoară activitate în domeniul agriculturii, pentru întreaga perioadă începând cu 1 ianuarie a anului următor în care s-a constatat această depășire.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea  condițiilor de exercitare a activității de întreprinzător de către GȚ).

 

La moment, Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești, impune ca o condiție pentru desfășurarea activității sub această formă, utilizarea preponderentă (mai mult de 50%) a muncii personale a membrilor ei, obligând în același timp, în caz de depășire a acestei limite, la reorganizarea sau lichidarea gospodăriei. Însă, în practică se dovedește imposibil de apreciat care este ponderea muncii personale a membrilor gospodăriei, în raport cu munca altor salariați.

 

Astfel, prin acest proiect de lege se propune substituirea criteriului „utilizării muncii persoanele a membrilor GȚ” prin instituirea unor limite a suprafețelor și animalelor pe care le poate deține o gospodărie țărănească (în anexă). Ca urmare, terenurile sau animalele deținute de GȚ în proprietate sau folosință nu vor putea depăși suprafețele sau numărul de animale stabilite.

 

Proiectul mai prevede că GȚ va fi obligată să se asigure că la data de 31 decembrie al anului în curs îndeplinește aceste condiţii sau să-şi înceteze activitatea în modul stabilit de legislaţie.

 

Suprafețele deținute de către gospodăria țărănească în proprietate sau folosință vor putea fi ușor verificate prin intermediul Registrului Bunurilor Imobile și a Registrului contractelor de arendă, iar animalele prin intermediul Registrului animalelor.

 

 

Ca măsură de stimulare a trecerii la alte forme organizatorico-juridice a gospodăriilor țărănește care nu respectă condițiile pentru desfășurarea sub această formă, se propune scutirea de taxa de înregistrare a societăților comerciale sau a cooperativelor depuse de către fondatorul GȚ a cărei activitate a încetat.

 

Gospodăria ţărănească ţine contabitatea conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

 

Prin derogare de la Codul civil, în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a noilor prevederi, GȚ care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute, se pot reorganiza în persoane juridice.

 

Conform proiectului, preluarea stocurilor de mărfuri şi materiale, reportarea pierderilor în viitor, preluarea mijloacelor fixe de la gospodăria țărănească se va efectua în conformitate cu articolul 58 alin. (3) și (31) din Codul fiscal. Totodată, subiectul căruia, în cadrul reorganizării gospodăriei țărănești i-au fost transmise drepturi şi obligaţii de către GȚ deţinătoare a statutului de plătitor de T.V.A. se consideră înregistrat în calitate de subiect impozabil în conformitate cu articolul 112 alin. (5) din CF.

 

Conform analizei impactului de reglementare al proiectului, conceptul gospodăriei țărănești are la bază ideea dezvoltării unor afaceri de familie în agricultură, bazată pe munca personală a membrilor acestora. Pentru susținerea lor, prin acte normative au fost acordate un șir de facilități, în raport cu alte forme ale activității de antreprenoriat, cum ar fi cota impozitului pe venit, sistemul de ținere a contabilității, contribuții de asigurări sociale. Totuși, analizând suprafața terenurilor agricole declarate de către GȚ în cererile de acordare a subvențiilor, s-a constatat că în jur de 8% din aceștia dețin terenuri cu o suprafața mai mare de 150 ha, fiind înregistrare și gospodării cu o suprafața de teren ce depășește 10 000 ha. Deținerea unor astfel de suprafețe de teren denotă, indirect, că acestea au depășit cadrul unei afaceri în care este utilizată munca membrilor unei familii și nu s-ar justifica o protecție deosebită din partea statului.

 

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului de lege.

 

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1024 vizualizări

Data publicării:

15 Mai /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

regim fiscal | gospodării țărăneşti

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon