Știri

Deducerea amortizării mijloacelor fixe. Revizuirea normelor

Conform modificărilor la Codul fiscal, care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2023, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 12 mii de lei (până la 1 ianuarie 2023 – 6000 de lei).

 

Legea nr. 356 din 29 decembrie 2022 mai prevede completarea alin. (2) al art. 261 din CF cu sintagma conform căreia, în cazul entităților care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), calcularea și deducerea amortizării aferente dreptului de utilizare a mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional se efectuează de către locatar.

 

Totodată, articolul menționat va fi completat cu alin. (61) care prevede că, prin derogare de la prevederile alin. (6), întreprinderile mari, altele decât cele clasificate în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, pot utiliza metoda amortizării accelerate pentru primul an de punere în funcțiune a mijlocului fix.

 

Mărimea amortizării mijlocului fix ce urmează a fi dedusă se determină după cum urmează:

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50% din costul de intrare al mijlocului fix;

b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii neamortizate a mijlocului fix la durata de funcționare utilă rămasă a acestuia.

 

În sensul prezentului alineat, clasificarea întreprinderii drept întreprindere mare se efectuează în funcție de numărul mediu anual de salariați, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deține în ultima zi a perioadei fiscale anterioare anului de punere în funcțiune a mijlocului fix.

 

Prevederile citate supra nu se vor aplica agenților economici care desfășoară activități financiare și de asigurări prevăzute în secțiunea K a CAEM.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3166 vizualizări

Data publicării:

30 Decembrie /2022 10:55

Catalogul tematic

Mijloace fixe | Amortizarea | Administrare fiscală

Etichete:

mijloc fix | amortizarea activelor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon