Catalogul tematic
Тематический каталог

Mijloace fixe

25
08 2018
1102

Calculul uzurii în scopuri fiscale

Din motivul multiplelor cereri ale clienților noștri, reorganizăm un seminar foarte util pentru oricine dintre contabili. Deci notați 26 septembrie 2018, aceeași locație și oră!

Pentru o bună desfășurare a activității economice, fiecare intreprindere trebuie să dispună de anumite mijloace de producție- elementele de bază fiind mijloacele fixe. Uzura acestora prevede elemente specifice pentru calcularea ei. Cum? Prin ce metodă? –afli anume aici!
Detalii
31
07 2018
2198

Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul social/1 : aspecte contabile, fiscale şi juridice

În Republica Moldova, prin prisma prevederilor art.103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal (CF), se acordă facilităţi fiscale mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social. Această facilitate reprezintă premise favorabile atragerii investiţiilor străine şi stimulării fondatorilor de a investi mijloacele proprii în dezvolarea entităţilor. Obiectivul prezentului articol îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente includerii mijloacelor fixe în capitalul social cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acestora.
Detalii
26
05 2018
1797

Определение срока эксплуатации основных средств

Каков срок эксплуатации шкафа стоимостью 12333,33 без НДС в целях налогообложения?

В соответствии с положениями Каталога основных средств и нематериальных активов, утвержденным Постановлением Правительства № 338 от 21.03.2003, отнесение каждой единицы основных средств к соответствующей имущественной категории собственности осуществляется
Detalii
23
05 2018
3945

Implementarea metodei liniare de calculare a amortizării mijloacelor fixe

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale la modificările efectuate la Codulul fiscal prin Legea nr.281 din 15.12.2017.

Amintim că începând cu 1 ianuarie 2018, prin Legea menționată au fost efectuate modificări și completări Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, care prevăd introducerea unei noi metode de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, cu aplicarea unei perioade de tranziție pentru implementarea obligatorie a acesteia.
Detalii
04
05 2018
451

Reflectarea subvenţiei în formularul VEN12

În luna ianuarie 2017 s-a procurat utilaj în suma de 2,27 mil. lei, care a fost achitată furnizorului în avans în anul 2016. A fost construită încaperea pentru prelucrarea fructelor (incapere agricola) cu costul de 1,15 mil. lei. Subvenţii au fost primite în luna decembrie 2017 şi au constituit 1,59 mil. lei ( utilaj — 818462 lei, incapere- 282282 lei, dobânda la creditul acordat la procurarea utilajului — 106121 lei, 15% — facilităţi pentru fondator — femeie (381261 lei). Cum se va reflecta faptul în Declaratia VEN, anexele 1D, 2D si în borderoul la calcularea uzurii în scopuri fiscale?
Detalii
04
05 2018
2114

Intrarea mijloacelor fixe: aspecte fiscale şi contabile

Entitatea a încheiat contract cu o companie de prestare a serviciilor de pază şi antiincendiu. Valoarea «Instalarea sistemei de semanlizare pază şi antiincendiu» constituie: serv 1*34038.67 lei, inclusiv TVA. Cum se reflectă la intrări această operaţiune, atât în scopuri financiare cât şi fiscale? Potrivit Catalogului mijloacelor fixe, în ce grupă se include, care este durata de functionare utilă?
Detalii
15
03 2018
421

ORDIN SFS nr. 124 din 13. 03. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale