Catalogul tematic
Тематический каталог

Mijloace fixe

27
01 2021
13

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Totodată apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul a amortizării fiscale.

Invităm la discuții toți contabilii, atât începători cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.


Detalii
23
12 2020
2899

Modificările operate la Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019. Modificările intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2020.

 


Detalii
23
12 2020
2761

Noul Catalog al mijloacelor fixe

Ținând cont de ajustările efectuate în ultimii ani la cadrul normativ conex, Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003 a devenit nefuncțional și dificil de aplicat în practică, întrucât în mare parte nu corespunde realităților economice, aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe devenind imperativ necesară. Respectiv, cu implicarea mediului de afaceri și autorităților publice, s-a reușit elaborarea și aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe (Catalog), acesta fiind aprobat în ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

Detalii
18
12 2020
2070

Noul Catalog al mijloacelor fixe ar putea fi aprobat până la 1 ianuarie 2021

Perfecționarea cadrului normativ în domeniul evidenței și calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este un proces complex și amplu și mă bucur că în cadrul acestuia am reușit să includem cei mai buni profesioniști din domeniul fiscal și contabil. Preconizăm că proiectele Catalogului mijloacelor fixe și a Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale vor fi aprobate săptămâna viitoare de către Guvern și publicate, astfel ca să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2021, pentru ca să oferim posibilitate agenților economici să asigure trecerea la noua metodă de evidență a mijloacele fixe începând cu perioada fiscală a anului 2020, conform Catalogului ce va fi aprobat. Știm că orice tranziție este complicată, dar mizăm pe suportul dvs., a menționat secretarul de stat, Dorel Noroc, în concluzia ședinței online desfășurate astăzi, 18 decembrie, de Ministerul Finanțelor cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic și experți în domeniu.

Detalii
16
12 2020
1434

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I/ continuare partea I în nr. 7 (62))

 

Determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații Atribuirea cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate se efectuează în conformitate cu SNC sau IFRS (pct. 20 din Regulament). Cheltuielile/costurile ulterioare care, potrivit prevederilor SNC sau IFRS, urmează a fi capitalizate, în scopuri fiscale se vor capitaliza prin majorarea valorii de intrare cu suma cheltuielilor/costurilor ulterioare suportate (pct. 22 din Regulament). Vom prezenta schematic cheltuielile/costurile ulterioare suportate ce urmează a fi deduse sau capitalizate în scopuri fiscale (Figura 2). Situația cea mai complicată pentru contabil apare atunci când acesta urmează să califice care costuri aparțin costurilor de întreținere și asistență tehnică, costurilor cu reparația curentă sau costurilor cu reparația capitală.

Detalii
10
12 2020
608

Proiectul Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Pentru entitățile care obțin dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe pe parcursul perioadei fiscale (de exemplu, în cazul trecerii de la un regim fiscal special la cel general), calcularea amortizării se va efectua proporțional lunilor pentru care acestea dețin dreptul la deducere a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe.
 
Această completare este parte a proiectului modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale care urmează a fi examinat astăzi, 10 decembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
07
11 2020
561

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

Totodată apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul a amortizării fiscale.

 

Invităm la discuții toți contabilii, atât începători cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.

 

În cadrul seminarului discutăm următoarele subiecte:

15
10 2020
1851

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale (partea a II-a)

Modul de calculare a amortizării

Prima parte poate fi vizualizată aici.

 

Potrivit cap. IV pct. 8 din Regulament, evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ține pentru fiecare obiect separat, aceeași regulă, după cum cunoaștem, se aplică în contabilitatea financiară. Evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se realizează în baza Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, conform anexei nr. 1 la Regulament (pct. 9 din Regulament). Mai jos rezumativ în baza unui tabel prezentăm modul de calcul al amortizării mijloacelor fixe în contabilitatea financiară vis-a-vis de amortizarea în scopuri fiscale.


Detalii
15
10 2020
2337

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale (prima parte)

Acest ghid este elaborat în baza reglementărilor din:
• Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF);
• Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019;
• Catalogul mijloacelor fixe și active nemateriale (Catalog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2003;
• Instrucțiunea privind modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN-12) (Instrucțiune), anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017 (modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 5 din 10.01.2020)
• Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea impozitului pe venit nr. 693 din 11 iulie 2018 (HG nr. 693/2018)
• Codul civil al RM (CC) etc.

Detalii
13
10 2020
562

Regimul fiscal al transmiterii mijloacelor fixe fondatorului la lichidarea GȚ

În septembrie 2020 de către fondatorul unei gospodării țărănești a fost adoptată decizia de lichidare a GȚ. Ținând cont că la balanța întreprinderii respective se află mijloace fixe (tractor, plug etc.), la transmiterea acestora fondatorului urmare a lichidării GȚ se aplică impozit pe venit sau nu?

 

Conform alin. (2) art. 57 din CF, în cazul lichidării agentului economic, beneficiarii proprietății distribuite sunt tratați ca și cum ei și-au schimbat cotele de participație în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piață a proprietății obținute.


Detalii