Catalogul tematic
Тематический каталог

Mijloace fixe

08
02 2019
169

ГНС утвердила список компетентных лиц по оценке арестованного имущества

В «Monitorul Oficial» 8 февраля опубликован Приказ Государственной налоговой службы (ГНС) об утверждении списка компетентных лиц по оценке арестованного имущества. В указанный список вошли Торгово-промышленная палата Молдовы (мун. Кишинев) и 10 ее филиалов по всей стране (Кишинев, Единец, Бельцы, Оргеев, Хынчешты, Кагул, Унгены, Сороки, Тигина и АТО Гагаузия), а также 8 других экономических субъектов:

SRL Centrul de expertiză independent (филиалы в мун. Кишинев, мун. Кагул и г.Чадыр-Лунге);
∙ SRL Muscat (мун. Кишинев);

Detalii
04
02 2019
506

Seminarul ,,Calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru anul 2019 potrivit noilor cerinţe''

În procesul de activitate economică, entităţile se confruntă provocări continuie. În aceste condiţii, întreprinderile urmează să aibă destulă libertate în alegerea formelor şi metodelor de organizare a afacerii sale, inclusiv în ceea ce ține de aspectele de cheltuieli, care sunt relevante pentru activitatea agentului economic.

Tematica seminarului

1. Aspecte legislative privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale (2019)
Detalii
18
01 2019
1966

Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile

Întreprinderea, în anul 2018, a luat în comodat un autoturism de la angajatul său și dorește să-i compenseze uzura bunului (art.859 Codul Civil). Cum va fi tratată această compensare pentru angajat din punct de vedere al impunerii cu impozitul pe venit, asigurare medicală și asigurare obligatorie de asistență socială, dar și pentru întreprindere, cheltuielile de reparație a bunului care au fost suportate?

Detalii
31
01 2019
1277

Применение прямолинейного метода начисления амортизации основных средств

С 1 января 2019 г. амортизация основных средств будет рассчитываться линейным методом. Как будет применяться этот метод, Вы узнаете на нашем семинаре!

По многочисленным просьбам наших клиентов, курс доступен 26 февраля 2019 г. и на румынском языке.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Объекты начисления амортизации.
2. Порядок начисления амортизации.

Detalii
03
01 2019
316

Curtea de Conturi: nereguli în rapoartele financiare ale BNS

Rapoartele financiare ale Biroului Național de Statistică nu prezintă o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Concluzia este formulată de Curtea de Conturi ca urmare a realizării misiunii de audit a situațiilor financiare ale BNS.

În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică încheiate la 31 decembrie 2017.
Detalii
18
12 2018
348

Demontarea mijloacelor fixe, până la obținerea autorizației de casare

În contabilitate componentele obiectelor de mijloace fixe, care necesită înlocuire la intervale regulate de timp, se constată separat, cu includerea în valoarea mijloacelor fixe. În cazul reconstrucției sau reutilării tehnice a obiectelor de infrastructură (rețelele termice, rețelele de apă, rețelele de energie electrică, etc.), mijloacele fixe pot fi casate parțial (unele părți componente).

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe.
Detalii
25
08 2018
1389

Calculul uzurii în scopuri fiscale

Din motivul multiplelor cereri ale clienților noștri, reorganizăm un seminar foarte util pentru oricine dintre contabili. Deci notați 26 septembrie 2018, aceeași locație și oră!

Pentru o bună desfășurare a activității economice, fiecare intreprindere trebuie să dispună de anumite mijloace de producție- elementele de bază fiind mijloacele fixe. Uzura acestora prevede elemente specifice pentru calcularea ei. Cum? Prin ce metodă? –afli anume aici!
Detalii
31
07 2018
2360

Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul social/1 : aspecte contabile, fiscale şi juridice

În Republica Moldova, prin prisma prevederilor art.103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal (CF), se acordă facilităţi fiscale mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social. Această facilitate reprezintă premise favorabile atragerii investiţiilor străine şi stimulării fondatorilor de a investi mijloacele proprii în dezvolarea entităţilor. Obiectivul prezentului articol îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente includerii mijloacelor fixe în capitalul social cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acestora.
Detalii