Știri

Doar în luna ianuarie ISM a constatat peste 1000 de încălcări ale legislației muncii

Pe parcursul lunii ianuarie a anului curent Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a efectuat controale planificate la 61 unități, din care 59 – în sectorul public și 2 – în sectorul real (inițiate în luna decembrie, conform planului controalelor din anul 2022). Controalelor inopinate au fost supuse 43 angajatori persoane juridice, inclusiv 12 – în sectorul public, 31 – în sectorul real și un angajator persoană fizică.

 

Conform datelor prezentate de autoritate, per total în luna ianuarie de către inspectorii de muncă au fost efectuate 209 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. Din numărul total de 105 subiecți supuși controlului, 36% sunt din domeniul învățământului, 24% – a administrației publice, 7% din ramura comerțului, 6% – alte activități de servicii, câte 4% – din ramura de transport și activități culturale/recreative, câte 3% - ramura de construcții și domeniul informații/telecomunicații etc.

 

În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost constatate 1093 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 613 în domeniul raporturilor de muncă și 480 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Cel mai frecvent angajatorii comit încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului, nerespectarea termenului de plată a acestuia, admit lacune la încheierea contractelor individuale de muncă cu salariații, la organizarea regimului de muncă și odihnă, desfășurarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

 

În perioada de raportare inspectorii au efectuat controlul privind modul de stabilire şi termenii de achitare a salariilor, fiind efectuate 4 controale planificate și 9 – inopinate. Urmare a verificărilor s-a fost constatat că 13 unități au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 345,3 mii lei față de 56 angajați, pentru aceste încălcări fiind încheiate procese-verbale de contravenție (depășirea termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent stabilite prin lege), care în cazul neremedierii prescripțiilor în termenii stabiliți, vor fi înaintate spre examinare instanței de judecată.

 

Recomandăm persoanelor interesate să examineze rubrica noastră permanent Legislația muncii, având în vedere că articolele publicate vin în sprijinul contribuabililor cu recomandări și soluții utile pentru diferite aspecte ce țin de domeniului respectiv.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

638 vizualizări

Data publicării:

15 Februarie /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

salarii | restanţe | controale | Inspectoratul de Stat al Muncii | legislatia muncii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon