Documente și comentarii

A fost modificată Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 156 din 09.12.2020 privind modificarea Clasificației bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

 


ORDON:

 

Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează :

 

1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programe lor - B. Activităţi”:

1.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:
„00506 Controlul sănătății plantelor și siguranța alimentelor de origine non-animală
70327 Proiectul „UE pentru securitatea frontierelor”
70328 Proiectul „Reactivarea dialogului social pentru abordarea COVID-19 prin LEP”
70329 Proiectul „Consolidarea spațiului fiscal la nivel local”
70330 Proiectul „Accesul populației din satul Vălcineț la apă potabilă”
70331 Proiectul „Edineț-oraș cu perspectivă de viitor”
70332 Proiectul „Rețea transfrontalieră pentru dezvoltarea cercetării privind prevenția și controlul hepatitei virale E, spre o sănătate globală”
70333 Proiectul „Mișc IT la fel ca în Liubleana - o inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public în mun. Chișinău” ”.

 1.2. Codurile 00116, 00141 și 00318 se expun în următoarea redacţie:
„00116 Susținerea dezvoltării afacerilor”
„00141 Controlul calității producției alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”
„00318 Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea sportivă și antrenorilor acestora”.

 

2. Anexa nr.11 „Clasificația economică”:

 2.1. Denumirile codurilor 12141, 121410, 1221, 12210 și 122100 vor avea următorul cuprins:
„12141 Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
121410 Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”;
„1221 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi
12210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi
122100 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi”.

 2.2. Codurile 11462, 114621, 114622, 114623, 114624, 1212, 12120, 121200, 12142 și 121420 cu denumirile corespunzătoare se exclud.

 

3. Anexa nr.12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:

3.1. Denumirea codului 121410 va avea următorul cuprins:
„121410 Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”.

3.2. Din descrierea codului 122000 și din denumirea codului 122100 cuvintele „angajatori şi” se exclud.

3.3. Codurile 114620, 114621, 114622, 114623, 114624, 121200 și 121420 cu denumirile corespunzătoare se exclud.

 

4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2021, cu excepția codurilor 00318, 70328, 70329, 70330, 70331, 70332 și 70333, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

SECRETAR DE STAT                                                          Tatiana IVANICICHINA

 Nr. 156. Chişinău, 9 decembrie 2020

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

982 vizualizări

Data publicării:

21 Decembrie /2020 08:48

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon