04
06 2021
688

Ce modificări sunt operate în forma PTDA2021

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 291 din 28 mai 2021 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător”, prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma PTDA2021).

 

Astfel, Regulamentul privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător (în continuare Regulament) este elaborat pentru cazurile imposibilității calculării, raportării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii, în contextul Legii nr.62/2021 ,,Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător”.

 

Concomitent, este de menționat că dreptul de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, este aplicabil perioadelor fiscale pentru care termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de stingere a obligației fiscale survine în anul 2021.

 

Exercitarea dreptului menționat se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat – Anexă la Regulamentul menționat, cu anexarea copiei certificatului medical și confirmării eliberate de medicul de familie, potrivit căreia conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acesteia care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale și să stingă obligația fiscală în modul și în termenele stabilite de legislație, la data-limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de stingere a obligației fiscale (ultima zi în care, potrivit prevederilor legislației în vigoare, contribuabilul este obligat să prezinte dări de seamă pentru fiecare tip de impozit, taxă sau alte plăți obligatorii și să efectueze achitarea acestora. În acest context, se va ține cont de prevederile art. 129 alin. 8) din Codul fiscal), s-a aflat în concediu medical în legătură cu tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2.

 

În acest context, comunicăm că cererile de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale, urmează a fi depuse prin utilizarea semnăturii electronice la adresa electronică: mail@sfs.md, sau pe suport de hârtie - la adresa Aparatului Central al Serviciului Fiscal de Stat: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.

 

Prin urmare, Direcțiile deservire fiscală, urmare a recepționării cererii și anexelor corespunzătoare, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, vor verifica dacă la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de stingere a obligației fiscale la buget, pentru care se solicită prelungirea termenului, conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acesteia se afla în concediu medical în legătură cu tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, în baza documentelor prezentate, precum și corectitudinea datelor incluse în cerere, în special a termenului indicat în art. 1 pct. 4 din Legea nr.62/2021.

 

Astfel, în baza actelor prezentate și potrivit reglementărilor interne, Serviciul Fiscal Stat, în termen de 15 zile de la prezentarea cererii și a documentelor aferente, va asigura ajustarea de rigoare a situației fiscale a contribuabilului în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

 

Totodată, relatăm că pentru dările de seamă aferente BASS, în aceeași zi sau în ziua imediat următoare de la completarea Registrului cererilor privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii, Direcția evidență și informații fiscale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat va remite cererea cu statutul acceptat, prin scrisoare de însoțire către Casa Națională de Asigurări Sociale, la adresa de e-mail secretariat@cnas.gov.md, pentru asigurarea înscrierilor de rigoare în sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

 

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 291 din 28 mai 2021 va fi pus în aplicare începând cu data de 4 iunie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.