15
03 2021
534

Circuitul electronic al documentelor ce țin de executarea silită a mijloacelor bănești din conturile bancare ale restanțierilor

În Monitorul Oficial din 12 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 93 din 25 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 302 din 3 mai 2012.

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării prevederilor art. 197 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,

ORDON:


1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 302 din 3 mai 2012 cu privire la circuitul electronic al documentelor ce țin de executarea silită a mijloacelor bănești din
conturile bancare ale restanțierilor la bugetul public național (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 99-102 art. 648) se modifică după cum urmează:


1) în preambul și pe tot parcursul textului, sintagma „Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice” la forma gramaticală corespunzătoare;
2) în denumire și la pct. 1, după sintagma „conturile bancare” se completează cu sintagma „și/sau de plăți”, sintagma „instituției financiare” se substituie cu sintagma „băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei)”;
3) la pct. 2, sintagma „instituțiilor financiare” se substituie cu sintagma „băncilor (sucursalelor), societăților de plată (sucursalelor), societăților emitente de monedă electronică (sucursalelor), furnizorilor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalelor)”;
4) la pct. 3, sintagma „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
5) în Anexă:
- după sintagma „cont bancar” se completează cu sintagma „/de plată”;
- după cuvîntul „banca” se completează cu sintagma „(sucursala), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”, iar cuvîntul „plătitoare” se exclude;
- sintagma „codul băncii” se substituie cu sintagma „codul băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei)*”;
- se completează, în finalul Capitolului I „Date despre executarea parțială sau totală a ordinului incaso”, cu sintagma „* - se va completa doar de către bancă (sucursală)”.

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOR                                                                        Serghei PUȘCUȚA


Nr. 93. Chişinău, 25 februarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.