Documente și comentarii

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat a fost completat

În Monitorul Oficial de astăzi, 2 octombrie 2020, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 117 din 22.09.2020 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020”.

În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară,

ORDON:


În Ordinul ministrului finanțelor nr.172 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399/2151) se operează următoarele modificări şi completări.


1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2020”, punctul 3.1 se completează cu o liniuță nouă care va avea următorul conținut:
„ - cod ECO 145113 – Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public. ”

2. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”, după punctul 4.34 se introduce punctul 4.35 cu următorul conținut:
„4.35 Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public (cod ECO 145113) se vor vira la codul IBAN: MD25TRGAAA14511301000000.”


3. Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat” se completează cu următoarea poziție:

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR                                                         Serghei PUȘCUȚA

Nr. 117. Chişinău, 22 septembrie 2020.

Anexa nr.1


Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal:
1006601000037
Prestatorul beneficiar:
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Contul de plăți:
AAA (33114001)

1 cu excepția contribuabililor înregistrați în UTA Găgăuzia
2 pentru plățile administrate de organele vamale, vezi punctele 5.1. și 5.2.
3 cu excepția taxelor pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
4 vezi punctul 4.29 din ordin.
* în cazul restituirii plăților responsabil este Serviciul Fiscal de Stat
# în cazul restituirii plăților responsabil este autoritatea/instituția bugetară

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2098 vizualizări

Data publicării:

02 Octombrie /2020 09:42

Domeniu:

Noutăți | Ordine MF

Etichete:

Ordin MF | buget public | trezoreria

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon