10
01 2022
677

Depunerea cererii pentru rambursarea TVA. Noile adrese electronice

În Monitorul Oficial din 7 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 01 din 4 ianuarie 2022 cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 76/2020. 

În conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.141 din 30 noiembrie 2021 privind structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat,


ORDON:


1. Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada
ulterioară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.76/2020, se modifică după cum urmează:
1) Pe tot parcursul Regulamentului sintagma ”Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire” la toate formele gramaticale se substituie cu sintagma ”Direcția generală deservire fiscală” la forma gramaticală corespunzătoare.


2) Pe tot parcursul Regulamentului textul ”Direcţia generală administrare fiscală control fiscal post operaţional” la toate formele gramaticale se substituie cu sintagma ”Direcția
generală control” la forma gramaticală corespunzătoare.


3) La pct.13, sintagma ”Direcţia deservire fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare fiscală” se substituie cu sintagma ”Direcția generală deservire fiscală”.


4) Anexa nr.2 la Regulament va avea următorul conținut:


Lista adreselor electronice conform razei de deservire în cadrul SFS

Nr. crt.  Denumirea subdiviziunilor structurale e-mail
1 Direcția generală administrare contribuabili mari

contribuabilimari@sfs.md

2 Direcția generală deservire fiscală deservire@sfs.md
3 Direcția generală control control@sfs

2. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


3. Prezentul ordin se pune în aplicare din 01.01.2022.


MINISTRU                                                                                    Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 01. Chişinău, 4 ianuarie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.