04
07 2013
2008

În conformitate cu prevederile lit. e) din Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, baza impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială o constituie „suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate.

Totodată, nu este clar care suprafaţă – totală sau comercială a obiectului impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială urmează a fi luată ca bază pentru calcularea acesteia, în circumstanţele în care autorităţile administraţiei publice locale au aprobat cota de impunere, în funcţie de amplasarea şi suprafaţa obiectului de comerţ cu amănuntul? Procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt determinate conform prevederilor titlului VII al Codului fiscal (în continuare – titlul VII). Concomitent, titlul VII determină şi categoria subiecţilor impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă, modul de calculare şi de plată a taxelor locale. În partea ce ţine de cotele taxelor locale, acestea se stabilesc, fără careva delimitări, de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii ca cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori în sumă absolută. Obiecte ale impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, conform prevederilor titlului VII, sunt unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială – servicii sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), baza impozabilă constituind suprafaţa ocupată de obiectele impunerii, locul amplasării şi tipul mărfurilor desfăcute (sau serviciilor prestate). Reieşind din cele expuse, autorităţile administraţiei publice locale, la stabilirea cotelor taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru obiectele impunerii, sunt în drept să diferenţieze taxa, în funcţie de astfel de caracteristici ale obiectelor impunerii, cum ar fi: suprafaţa obiectului, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate. Totodată, menţionăm că, conform Hotărîrii Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”, prin care sunt aprobate formele comerţului cu amănuntul (tipurile de vînzări), precum şi Nomenclatorul unităţilor comerciale respective, clasificarea unităţilor comerciale cu amănuntul se efectuează potrivit specializării lor, divizîndu-se în funcţie de mărimea suprafeţei comerciale, tipurile de mărfuri comercializate şi serviciile prestate, precum şi tipurile suplimentare de unităţi comerciale destinate spre utilizare, în cazul reconstrucţiei sau utilizării spaţiilor comerciale în acţiune, unităţile comerciale cu specific în activitate, unităţile comerciale mobile. Astfel, cota taxei, stabilită pentru unităţile comerciale cu amănuntul, presupune cota pentru suprafaţa comercială a obiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.