26
03 2021
2313

Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică, completată

În Monitorul Oficial nr. 82-85 din 26 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 143 din 17 martie 2021 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

În temeiul art. 1323 alin. (10), art. 1324, art.133 și art. 117 alin (11) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007),


ORDON:


1. Se modifică prin completare lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), selectați potrivit criteriilor de selectare a agenților economici pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică, în baza Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică, aprobate prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018, conform anexei.


2. Direcția generală conformare va asigura publicarea prezentului ordin pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.04.2021.

DIRECTOR                                                                              Serghei PUŞCUŢA


Nr. 143. Chişinău, 17 martie 2021.

Anexă la Ordinul SFS
nr. 143 din 17.03.2021

Lista agenților economici obligați de a utiliza
 factura fiscală electronică (e-factura)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.