16
04 2021
1527

Modificări în formularul Declarației privind TVA

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 aprilie, a fost publicat Ordinul SFS nr. 209 din 12 aprilie 2021 cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

În temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


ORDON:


1. Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.234-236, art.1375 din 09.11.2012) se modifică după cum urmează:
1) Pct.6 se exclude.
2) Pct.3.9. prima liniuță, în versiunea rusă, se expune în următoarea redacție:
„- уплаченная или подлежащая уплате стоимость за импортируемые услуги”.

2. Prima perioadă fiscală de raportare, conform prezentului Ordin, este perioada fiscală de declarare mai 2021.

3. Prin derogare de la prevederile art. 56 alin.(1) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, prezentul Ordin intră în vigoare la 1 mai 2021, cu excepția subpunctului 2) al punctului 1, care intră în vigoare la data publicării.

DIRECTOR                                                                                      Serghei PUȘCUȚA


Nr. 209. Chișinău, 12 aprilie 2021

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.