16
11 2011
3550

O R D I N MF nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010

Întru executarea punctului 3 alineatul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, ORDON: Punctul 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins: „5. Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Hîrtia specială pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale va conţine minimum următoarele însemne de protecţie:
  1. fibre colorate vizibile integrate în stratul de hîrtie;
  2. fibre invizibile, cu luminiscenţă în raze ultraviolete;
  3. hîrtie fără luminiscenţă în raze ultraviolete.
Atribuirea seriei şi diapazonului de numere în scopul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale de către agenţii economici ce dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară se confirmă prin certificat, eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, formularul căruia se specifică în anexa nr. 3. La solicitarea ulterioară a seriei şi diapazonului de nume re, agenţii economici ce beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, urmează să prezinte darea de seamă în formă liberă privind seria şi diapazonul de numere utilizate. Dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă subiecţilor impozabili cu T.V.A. care se conformează următoarelor cerinţe:
  1. existenţa unui sistem computerizat de evidenţă contabilă;
  2. existenţa unui sortiment mare şi/sau numărului mare de cumpărători;
  3. valoarea livrărilor impozabile cu T.V.A. în perioada ultimelor 12 luni determinate conform lit. e) depăşeşte 1.000.000 lei pe lună;
  4. transparenţa ţinerii evidenţei contabile la întreprindere;
  5. suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul de stat în perioada ultimelor 12 luni consecutive anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (perioada octombrie anul precedent-septembrie anul curent sau perioada mai anul precedent–aprilie anul curent) nu este mai mică de 1 200 000 lei. Dacă perioada de la data înregistrării subiectului în calitate de plătitor al T.V.A. este mai mică de un an, se va examina suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul de stat în perioada ultimelor 6 luni consecutive anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (perioada aprilie-septembrie anul curent sau perioada noiembrie anul precedent-aprilie anul curent), care nu trebuie să fie mai mică de 600 000 lei.
  6. conform informaţiei care trebuie prezentată de contribuabil Inspectoratului Fiscal Principal de Stat concomitent cu cererea, salariul mediu lunar al unui angajat, îndreptat spre achitare în perioada ultimelor 12 luni consecutive anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (perioada octombrie anul precedent-septembrie anul curent sau perioada mai anul precedent–aprilie anul curent) nu este mai mic decît cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat de Guvern pentru anul respectiv. Luînd în consideraţie că perioada de 12 luni consecutive cuprinde doi ani, salariul mediu lunar al unui angajat, îndreptat spre achitare, se determină ca media lunară pentru fiecare an separat. Dacă perioada de la data înregistrării subiectului în calitate de plătitor al T.V.A. este mai mică de un an, se examinează salariul mediu lunar aferent perioadei de 6 luni (aprilie-septembrie anul curent sau noiembrie anul precedent-aprilie anul curent).
Cerinţele stabilite la lit. f) se vor aplica, începînd cu 1 ianuarie 2012.” Veaceslav NEGRUŢA MINISTRUL FINANŢELOR

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.