06
03 2018
815

ORDIN SFS nr. 115 din 06. 03.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (6.16.5.2) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru dispozitivele publicitare? 2. (6.2.2.6) Urmează a fi inclus în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul? 3. (6.2.2.3) Întreprinderea individuală nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, întreprinderea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii? 4. (6.6.8.1) Cine este scutit de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? 5. (6.6.3.1) Care este baza impozabilă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? 6. (6.2.7.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru amenajarea teritoriului? 7. (6.2.5.5) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti? 8. (6.2.5.2) Unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)? 9. (6.2.4.6) Care este modalitatea de înştiinţare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) vizavi de suma necesară a fi achitată ca taxă pentru amenajarea teritoriului? 10. (6.2.4.5) Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, acţionarii societăţii pe acţiuni, care nu sunt salariaţi în cadrul societăţii şi nu sunt nici fondatori? 11. (6.2.4.4) Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, fondatorii întreprinderii care activează în cadrul acesteia? 12. (6.2.4.3) Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului? 13. (6.2.4.1) Cine are obligația de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului? 14. (6.2.2.2) Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului? 15. (6.2.2.1) Care este baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.