16
03 2020
2101

Ordinul privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

În Monitorul Oficial din 13 martie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 32 din 20 februarie 2020 din privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015. În temeiul articolului 11, alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376 art. 2727 din 31.12.2015),

ORDON:

În Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie2015 se operează următoarele modificări și completări: 1. În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, 1.1. În capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, 1.1.1. Subconturile de nivelul II 113110, 113120, 113130, 113140,113150,142244 cu denumirile corespunzătoare se exclud. 1.1.2. Se introduc subconturi de nivelul II noi cu următoarele denumiri: 1.2. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, 1.2.1. În grupa de conturi 113 „Impozite pe proprietate”, punctul 3.1.14 se modifică și se expune în următoarea redacție: „Contul 1131 “Impozitul funciar” cuprinde următoarele subconturi de nivelul I: 11316 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice,înregistrate în calitate de întreprinzător”. 11317 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni”. Subcontul de nivelul I 11316 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător” cuprinde următorul subcont de nivelul II: 113161 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător”. La subcontul de nivelul II 113161 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător” se reflectă veniturile calculate/încasate din impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător. Subcontul de nivelul I 11317 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni” cuprinde următorul subcont de nivelul II: 113171 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni”. La subcontul de nivelul II 113171 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni” se reflectă veniturile calculate/ încasate din impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni”. 1.2.2. În grupa de conturi 142 “Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor”, punctul 3.1.55., din descrierea subcontului de nivelul I 14224 „Plăţi administrative”, se exclude subcontul de nivelul II 142244 “Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenţia Naţională de reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radioactive”, precum și descrierea acestuia “La subcontul de nivelul II 142244 “Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenţia Naţională de reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radioactive” se reflectă veniturile încasate din taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenţia Naţională de reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radioactive”. 2. În anexa nr.2 “Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional”: 2.1. Conținutul operațiunilor din punctele 8, 9, 10, 11,12, 157 se exclude. 2.2. După rândul nr. 12 se introduc două rânduri noi cuurmătorul conţinut: 3. În anexa nr.3, Formularul nr.NC- 2: 3.1. În Tabela 2 A: 3.1.1. Se exclude conținutul operațiunilor de la subconturile de nivelul II 113110, 113120, 113130, 113140, 113150, 142244 3.1.2. Se înlocuiește cu următoarele subconturi de nivelul II: 3.2. În Tabela 2 B: 3.2.1. Se exclude conținutul operațiunilor de la subconturile de nivelul II 113110, 113120, 113130, 113140, 113150, 142244 3.2.2. Se înlocuiește cu următoarele subconturi de nivelul II: 4. În anexa nr.4, Forma FD-044, „Raportul privind executarea bugetului”, subcontul 113110 se substituie cu 113161. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării. Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța Nr. 32. Chişinău, 20 februarie 2020

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.