Documente și comentarii

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar. Au fost publicate noi modificări

În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 6 din 18.01.2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376, art. 2727, din 31.12.2015),


ORDON:


În Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:


1.Pe parcursul textului și anexele la prezentul ordin,
1.1. Cuvântul „subsidii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „subvenții”, la forma gramaticală corespunzătoare.
1.2. Subcontul de nivelul II 253000 „Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti” se expune în următoarea redacție: „253000 „Subvenții acordate organizaţiilor necomerciale””.
1.3. Subcontul de nivelul II 254000„Subsidii acordate autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune ” se expune în următoarea redacție:
„254000 „Subvenții acordate autorităţilor/instituţiilor publice””.
1.4. Denumirea conturilor 2819 și subconturilor 28190, 281900 se modifică și se expun în următoarea redacție:

2819 „Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii”.
28190 „Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii”.
281900 „Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii”.

2. În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”,
2.1. În capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”
2.2. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
2.2.1.După punctul 3.2.35, în descrierea subclasei 25 „Subsidii” se operează următoarea modificare:
Conținutul primului alineat se modifică în următoarea redacție: „Conturile din subclasa 25 „Subvenții” reprezintă plăţi achitate entităților producătoare sau prestatoare de servicii, cu scopul de a influenţa procesul de producere sau preţurile de livrare. Subvențiile includ transferurile pentru compensarea pierderilor suportate în procesul de producție sau prestare a serviciilor ca rezultat al menţinerii preţurilor la un nivel mai jos de costuri atunci când politicile economice şi sociale au fost stabilite de stat, pentru
compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru procurarea utilajului şi materiei prime, pentru compensarea diferenței de preț sau tarif la servicii producătorilor sau prestatorilor de servicii, efectuată în folosul tuturor cetățenilor.


Plățile pentru compensarea diferenței de preț sau tarif la servicii, care se efectuează în folosul grupurilor de persoane vulnerabile sau grupurilor de risc în scopul protecției sociale sunt clasificate la categoria Prestații sociale (270000).

Dacă producătorul sau prestatorul de servicii beneficiază de mijloace financiare care vor contribui la majorarea cotei părți a statului în capitalul acestuia, respectivele cheltuieli se reflectă la tipul Active financiare (400000).

Subvențiile pot fi destinate atât unei entități concrete cât şi unei ramuri considerate strategică de către stat. Subvențiile se divizează în dependență de sectorul în care activează destinatarul subvenției şi în dependență de tipul organizației”.

2.2.2. În grupa de conturi 252 „Subsidii acordate întreprinderilor private” punctul 3.2.37.:
2.2.2.1. Descrierea subcontului 252100 se modifică și se expune în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 252100 „Subvenții acordate întreprinderilor private nefinanciare” se reflectă subvențiile acordate întreprinderilor nefinanciare din sectorul privat pentru stimularea procesului de producţie sau pentru acoperirea diferenţei de preţ la bunurile produse şi serviciile prestate. La acest articol se atribuie cheltuielile pentru subvenționarea locurilor de muncă în conformitate cu prevederile actelor normative, subvențiile pentru susținerea producătorilor agricoli, şi altor întreprinderi private nefinanciare. Cheltuielile pentru finanțarea partidelor politice nu se atribuie la prezentul articol, ele fiind atribuite la Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii (281900)”.


2.2.3. Denumirea grupei de conturi 253 „Subsidii acordate organizaţiilor obștești” se expune în următoarea redacție : „253 „Subvenții acordate organizațiilor necomerciale”.2.2.3.1. În punctul 3.2.38. descrierea subcontului 253000 se modifică și se expune în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 253000 „Subsidii acordate organizațiilor necomerciale” include cheltuieli pentru finanțarea organizațiilor necomerciale în conformitatea cu actele normative”.


2.2.4. Denumirea grupei de conturi 254 „Subsidii acordate autorității/instituției la autogestiune” se expune în următoarea redacție : „254 „Subvenții acordate autorității/instituțiilor publice”.


2.2.4.1. Descrierea subcontului 254000 se modifică și se expune în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 254000 „Subvenții acordate autorităţilor/instituţiilor publice ” include cheltuielile pentru transferuri către autoritățile/instituțiile publice, care întrunesc conținutul economic al subvențiilor. Cheltuielile pentru realizarea comenzii de stat în scopul pregătirii cadrelor în instituțiile de învățământ ce activează în condiții de autonomie financiară se atribuie la contul 2818 „Finanţarea instituţiilor de învățământ la autogestiune”.


2.2.5. După punctul 3.2.38., în descrierea subclasei 26 „Granturi acordate” se operează următoarea modificare:
2.2.5.1. Conținutul primului alineat se modifică în următoarea redacție:
„Conturile din subclasa 26 „Granturi acordate” reprezintă transferuri pentru anumite scopuri către guvernele altor state, organizații internaționale, transferuri către instituții publice la autogestiune prin intermediul autorităților publice fondatoare ale acestora în temeiul prevederilor actelor normative, precum și transferuri către alți beneficiari.

Granturile sunt clasificate după tipul instituției beneficiare, iar ulterior în dependență de caracterul lor – curente sau capitale. Granturile curente sunt acordate în scopul efectuării cheltuielilor cu caracter curent. Granturile capitale sunt acordate pentru cheltuieli cu caracter capital. Dacă există incertitudini cu privire la caracterul grantului, acesta se va atribui la granturi curente”.


2.2.6. În grupa de conturi 261 „Granturi acordate guvernelor altor state” punctul 3.2.39.:
2.2.6.1. Descrierea subcontului 261100 „Granturi curente acordate guvernelor altor state” și subcontului 261200 „Granturi capitale acordate guvernelor altor state” se modifică și se expun în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 261100 „Granturi curente acordate guvernelor altor state” se reflectă mijloacele financiare acordate guvernelor altor state pentru anumite scopuri”.
„La subcontul de nivelul II 261200 „Granturi capitale acordate guvernelor altor state” se reflectă mijloacele financiare acordate guvernelor altor state pentru anumite cheltuieli cu caracter capital. Dacă există incertitudini cu privire la caracterul grantului, acesta se va atribui articolului de granturi curente acordate guvernelor altor state.

2.2.7. În grupa de conturi 262 „Granturi acordate organizațiilor internaționale” punctul 3.2.40.:
2.2.7.1. Descrierea subcontului 262100 „Granturi curente acordate organizațiilor internaționale” și subcontului 262200 „Granturi capitale acordate organizațiilor internaționale” se modifică și se expun în următoarea redacție:

„La subcontul de nivelul II 262100 „Granturi curente acordate organizațiilor internaționale” se reflectă mijloacele financiare acordate organizaţiilor internaţionale pentru anumite cheltuieli cu caracter curent”.
„La subcontul de nivelul II 262200 „Granturi capitale acordate organizațiilor internaționale” se reflect mijloacele financiare acordate organizaţiilor internaţionale pentru anumite cheltuieli cu caracter capital. Dacă există incertitudini cu privire la caracterul grantului, acesta se va atribui categoriei de granturi curente acordate organizaţiilor internaţionale”.


2.2.8. În grupa de conturi 263 „Granturi acordate beneficiarilor în interiorul ţării” 3.2.401.:
2.2.8.1. Descrierea subconturilor 263110 „Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune”, 263190 „Granturi curente acordate altor beneficiari în interiorul țării”, 263210 „Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune” și 263290 „Granturi capitale acordate altor beneficiari în interiorul țării” se modifică și se expun în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 263110 „Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune” se reflectă mijloacele financiare acordate instituțiilor publice la autogestiune cu scopul efectuării cheltuielilor cu caracter curent ”.
„La subcontul de nivelul II 263190 „Granturi curente acordate altor beneficiari în interiorul țării” se reflectă mijloacele financiare acordate altor beneficiari în interiorul țării cu scopul efectuării cheltuielilor cu caracter curent”.
„La subcontul de nivelul II 263210 „Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune” se reflectă mijloacele financiare acordate instituţiilor publice la autogestiune cu scopul efectuării cheltuielilor cu caracter capital și care conform cadrului normativ majorează valoarea bunurilor transmise în gestiune economică ”.
„La subcontul de nivelul II 263290 „Granturi capitale acordate altor beneficiari în interiorul țării” se reflectă mijloacele financiare acordate altor beneficiari în interiorul țării în scopul efectuării cheltuielilor cu caracter capital.”


3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.


SECRETAR DE STAT                                                           Tatiana IVANICICHINA


Nr. 6. Chişinău, 18 ianuarie 2021.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1224 vizualizări

Data publicării:

09 Februarie /2021 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon