20
08 2021
945

SFS a modificat câteva ordine

În Monitorul Oficial de astăzi, 20 august curent, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 434 din 9 august 2021 cu privire la modificarea unor ordine. 

În scopul asigurării unei administrări fiscale eficiente, în temeiul art. 1323 alin. (10) și art. 133 alin. (1) pct. 8) și alin (2) pct. 4) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum și în vederea aducerii în concordanță a actelor normative cu noua structură a Serviciului Fiscal de Stat, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 04.05.2021,

ORDON:

1. Ordinul IFRS nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor  cu privire la aplicarea măsurilor de asigurarea a stingerii obligației fiscale (Monitorul oficial 2017, nr.85-91, art.622) se modifică, după cum urmează:

1) la pct.8, sintagma ”subdiviziunea în atribuțiile căreia intră gestionarea restanțelor/arieratelor fiscale” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea în atribuțiile căreia intră gestionarea creanțelor”

2. Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 din 26 decembrie 2018, aprobat prin Ordinul SFS nr. 164 din 5 aprilie 2019 (Monitorul Oficial, 2019, nr. 162-166 art. 818), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la pct. 22 din Regulament, sintagma ”subdiviziunea în atribuțiile căreia intră gestionarea restanțelor/arieratelor fiscale” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea în atribuțiile căreia intră gestionarea creanțelor”;

2) la pct.27 din Regulament, sintagma ”Direcției generale organizare deservire și gestionare arierate (în continuare DGODGA) se substituie cu sintagma ”Direcției generale organizare deservire și recuperare creanțe (în continuare DGODRC), sintagma ”subdiviziunea în atribuțiile căreia intră gestionarea restanțelor/arieratelor fiscale” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea în atribuțiile căreia intră gestionarea creanțelor”;

3) La pct. 28 din Regulament, sintagma ”subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor”, sintagma ”Direcției gestionare arierate (în continuare DGA)” se substituie cu sintagma ”Direcției recuperare creanțe (în continuare DRC)”;

4) la pct. 29 din Regulament sintagma ”Conducerea subdiviziunii responsabile de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”Conducerea subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor”;

5) la pct. 30 din Regulament, sintagma ”Funcționarul fiscal din cadrul subdiviziunii responsabile de gestionarea arieratelor”  se  substituie cu sintagma ”Funcționarul fiscal din cadrul subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor”;

6) la pct. 32 din Regulament, sintagma ”DGA” se substituie cu sintagma ”DRC”, sintagma ”Manualul operațional privind managementul arieratelor” se substituie cu sintagma ”Manualul operațional privind managementul recuperării creanțelor”;

7) la pct. 34 din Regulament, sintagma ”subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor”;

8) la pct. 35 din Regulament, sintagma ”subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor”;

9) la pct. 38,42 din Regulament sintagma ”subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor”, sintagma ”DGODGA” se substituie cu sintagma ”DGODRC”;

10) la pct. 44 din Regulament, sintagma ”DGODGA” se substituie cu sintagma ”DGODRC”;

3. Ordinul SFS nr. 159 din 25 martie 2021 privind executarea art. 227 alin. (1) și art. 229 din Codul fiscal (Monitorul Oficial, 2021, nr. 100-103, art. 411) se modifică după cum urmează:

1) la pct. 3.1 sintagma ”subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor”;

4. Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale (Monitorul Oficial, 2005, nr. 176-181, art. 629) se modifică după cum urmează:

1) la pct. 1 din Instrucțiunea cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, sintagma ”subdiviziunii responsabile de gestionarea arieratelor” se substituie cu sintagma ”subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor”.

5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din momentul publicării.

DIRECTOR                                                                                       Serghei PUȘCUȚA

Nr. 434. Chișinău, 9 august 2021                         

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.