26
01 2017
5649

A intrat în vigoare noul Plan de conturi contabile în sistemul bugetar

În MO din 20 ianuarie 2017 au fost publicate ajustările Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar. Aceste acte reglează ținerea evidenței contabile de executare a bugetului public și evidența veniturilor și cheltuielilor reale a instituțiilor/ organelor de stat, activelor financiare, a creanțelor și a rezultatelor activității. Prin Ordinul ministrului finanţelor este modificat nemijlocit Planul de conturi contabile în sistemul bugetar. Sunt incluse 10 subconturi noi, iar altele sunt corectate. Astfel, sunt introduse subconturi noi de nivelul II:
  1. Impozitul pe venitul obţinut din activităţi independente – 111250
  2. Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 191239
  3. Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor – 281811
  4. Indemnizaţii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională – 281812
  5. Alte transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 291239
  6. Transmiteri gratuite de terenuri – 371220
  7. Creanțe față de bugetul de stat ale băncilor comerciale în proces de lichidare – 811140
  8. Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate – 811430
  9. Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege – 812130
  10. Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată – 812450.
Subcontul de nivelul II ”Comanda de stat pentru pregatirea cadrelor” 281800 a fost exclus și inclus altul, cu aceeași denumire – 281811. Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anii precedenți este reflectată drept pasiv (P). Subcontul 222950 este expus în redacție nouă - Servicii judiciare şi servicii de asistenţă juridică garantată de stat. Acest cont (A) reflectă cheltuielile pentru achitarea serviciilor juridice calificate și cheltuielile de judecată. Ordinul Ministerului finanțelor precizează de asemenea ordinea de aplicare a Planului de conturi contabile în sistemul bugetar, luând în considerare ajustările. Separat este indicat, că evidenţa contabilă a bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetul de stat se efectuează de către serviciile contabile ale acestora. Autoritățile bugetare, care au în subordinea sa mai multe instituții bugetare, pot organiza contabilități centralizate. Cea mai mare parte a ajustărilor a intrat în vigoare la momentul publicării în MO, pe data de 20.01.2017. Unele, însă, sunt în vigoare din data de 01.01.2017. Este vorba, în primul rând, despre subcontul 281800 ” Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” și modificarea denumirii contului 2818 în „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune”, care este destinat pentru realizarea comenzii de stat pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt. În debitul acestui cont se ţine evidenţa finanțării instituțiilor de învățămînt la autogestiune, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar. Acest cont conține subcontul de nivelul I 28181 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune” și cuprinde următoarele subconturi de nivelul II: 281811 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” 281812 “Indemnizaţii membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională”, unde sunt reflectate indemnizaţiile membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională”, desemnaţi de fondator şi ministerele de resort în Consiliul pentru dezvoltarea strategică instituţională în instituţiile de învăţămînt superior, conform art.104 (8) din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014.” Toate aspectele pot fi examinate aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.