17
02 2022
394

AAP ar putea examina încălcarea regulilor în domeniul achizițiilor publice

Inițiativa legislativă cu privire la atribuirea Agenției Achiziții Publice a funcției de a constata încălcarea regulilor de inițiere şi desfășurare a procedurilor de achiziții publice (prevăzute la art. 3271 din Codul contravențional (CC)) a primit avizul pozitiv al Guvernului în cadrul ședinței din 16 februarie curent. 
 
Autorii inițiativei justifică necesitatea operării modificării prin faptul că, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la CC aprobate prin Legea nr. 295/2017, a fost modificat art. 402 din CC, prin care autoritățile administrative de inspectare financiară din cadrul Ministerului Finanțelor au fost excluse din calitatea de agenți constatatori ai art. 3271, fără ca aceasta să fie atribuită unei altei autorități publice. Astfel, la momentul de față nu există o instituție abilitată cu funcția de organ constatator pe încălcarea regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, motiv din care toate încălcările contravenționale în domeniul dat rămân a fi nepedepsite din cauza lacunei legislative.
 
Totodată, în opinia membrilor Cabinetului de miniștri, modificarea art. 402 alin. (1) din CC doar în sensul atribuirii AAP a dreptului de a constata contravenția de la art. 3271 din Cod, dar nu și a dreptului de a examina cauza contravențională, ar intra în contradicție cu art. 393 alin. (1) lit. d) și art. 402 alin. (2) din CC. Astfel, Guvernul consideră că art. 402 urmează a fi modificat în sensul atribuirii AAP inclusiv a dreptului de a examina cauzele contravenționale, prevăzute la art. 3271 din CC.
 
Implementarea prevederilor inițiativei nu presupune careva cheltuieli suplimentare din bugetul public național, întrucât nu necesită crearea subdiviziunilor noi sau atragerea unui număr adițional de funcționari în implementarea noilor prevederi. Se preconizează punerea în aplicare a modificărilor prevăzute în proiect la data publicării în MO.
 
Conform datelor Ministerului Finanțelor, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 295/2017, în anul 2018 au fost întocmite 89 de procese verbale pentru această încălcare. După intrarea în vigoare a prevederii legale (în perioada anilor 2019-2021) au fost constatate doar 10 încălcări a regulilor de inițiere şi desfășurare a procedurilor de achiziții publice. Totodată, acestea au fost constatate contrar legii, întrucât autoritățile publice care au întocmit procesele verbale nu dețineau acest drept, din moment ce nu au statutul de agent constatator pe această categorie de încălcări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.