03
02 2015
1265

ACAP RM organizează atelier de lucru privind controlul calităţii în activitatea de audit

Într-un mediu economic ce se află în permanentă schimbare, calitatea reprezintă un avantaj competitiv şi o oportunitate de îmbunătăţire continuă. Respectiv, implementarea Sistemului de control al calităţii în cadrul firmei presupune alinierea proceselor desfăşurate la standarde şi practici de succes, aplicate la nivel naţional şi internaţional. În scopul promovării aplicării consecvente a Standardului Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC1), emis de IAASB IFAC* şi publicat în Monitorul Oficial la data de 24 august 2012, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din RM iniţiază organizarea meselor rotunde cu subiectul: „Îndrumări practice în implementarea sistemului de control al calităţii în cadrul firmei”. Evenimentele reprezintă în esenţă ateliere de lucru, la care sunt invitaţi membrii ACAP – persoane colective. „Scopul atelierelor de lucru organizate este de a oferi asistenţă firmelor de audit în elaborarea şi dezvoltarea propriilor politici şi proceduri de control al calităţii aferent activităţii lor. Stabilirea unei clarităţi privind sarcinile de realizat în această direcţie şi planificarea managerială eficientă vor determina menţinerea unui sistem de asigurare al calităţii optimal. Astfel, va fi posibil de a institui în cadrul firmei o abordare metodică de îmbunătăţire şi dezvoltare permanentă,” - a specificat dna Marina Şelaru, Director executiv ACAP. Primul atelier de lucru va avea loc la 4 februarie curent şi se va desfăşura sub genericul: ”Dispoziţii generale ce ţin de adaptarea Ghidului privind Controlul Calităţii pentru Practicile Mici şi Mijlocii, manual orientativ elaborat de ACAP”. Evenimentul va avea un caracter interactiv, în cadrul căruia vor fi puse în discuţie dificultăţile privind implementarea sistemului de control al calităţii şi identificarea celor mai bune soluţii în acest sens. Suplimentar, participanţii vor primi mai multe detalii despre utilizarea „Ghidului privind Controlul Calităţii pentru Practicile Mici şi Mijlocii” în vederea implementării ISQC 1, oferite de moderatorul atelierului - dna Antonia Schendra, inspector pe calitate ACAP. ____________________ *IAASB IFAC – Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaţionale de Audit şi Asigurare ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să apelaţi numărul de telefon (022) 541-495, sau să expediaţi un mesaj pe adresa de e-mail info@acap.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.