20
11 2019
996

Acciza pentru autovehiculele dezmembrate

Conform prevederilor art. 10 alin.2 lit. e) din Legea Nr. 1569 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, acestea (cu statut de rezident) nu au dreptul de a introduce pe teritoriul țării mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani. Excepții sunt introducerea mijloacelor de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate în regimul vamal de admitere temporară pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu achitarea vinietei şi cu respectarea condiţiilor care includ:evidenţa permanentă a mijloacelor de transport auto în alte state – persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare – mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul până la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară – mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri. Aceeași lege stabilește cerința că autovehiculele nu se pot afla pe teritoriul țării noastre pe un termen mai mare decăt cel stabilit de Codul vamal al RM, indiferent de persoanele care le introduce, iar art. 10 alin.(34) din Legea nr. 1569 prevede că, în cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul RM în termenul stabilit, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese, fapt confirmat prin documente justificative), organul vamal va încasa, pentru mijloacele de transport ce se încadrează în termenul admisibil de exploatare – drepturile de import, iar în cazul în care acestea sunt prohibite, va percepe contravaloarea lor conform legislaţiei în vigoare. Conform notei informative la proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, dificultatea aplicării normei în cauză reiese din imposibilitatea determinării unei valori clare a autoturismului lichidat. În vederea asigurării unei clarități și stabilirii unui mecanism inechivoc de sancționare se propune ca persoana, proprietarul autoturismului dezmembrat, să achite cota accizei prevăzută pentru mijloacele de transport ale căror termen de exploatare este de 10 ani, majorată cu 50%. Astfel, este propusă următoarea redacție a alin. 34 al art.10 din Legea nr.1569: „În cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislaţie, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese, fapt confirmat prin documente justificative), organul vamal va încasa pentru mijloacele de transport respective accizul prevăzut pentru mijloacele de transport ale cărui termen de exploatare este de 10 ani, în mărime de 150%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.