29
05 2019
3002

Achitarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care perioada de incapacitate începe într-un an şi se încheie în alt an

Întreprinderea a încheiat cu angajatul "A" un contract individual de muncă pe durată determinată (01.11.2018 – 31.10.2019). Angajatul s-a aflat în concediu medical în perioada 06.12.2018 – 26.01.2019, fapt confirmat prin certificate medicale. Întreprinderea a achitat indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă pentru întreaga perioadă a concediului medical, pornind de la faptul că durata acestuia în fiecare dintre ani nu a depăşit 30 de zile. Oare întreprinderea a procedat corect? Este aceasta în drept să solicite de la fostul angajat restituirea sumei indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă achitată în plus în cazul în care acest fapt a avut loc? În conformitate cu art. 9 alin. (3) din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289/2004 (în continuare – Legea nr. 289), asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depăşeşte un an, inclusiv a celor angajaţi pentru lucrări sezoniere şi şomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pentru o perioadă de până la 30 de zile în cursul unui an calendaristic. Asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată ce depăşeşte un an, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în condiţiile alin. (1) din acelaşi articol, adică pentru o durată de cel mult 180 de zile. Totodată, alin. (6) din articolul menţionat stabileşte că, pentru cazurile neîntrerupte de incapacitate temporară de muncă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă. În situaţia descrisă în întrebare, contractul individual de muncă a fost încheiat pe o durată de un an, însă cuprinde anumite perioade din anii 2018 şi 2019. Astfel, întreaga perioadă a incapacităţii temporare de muncă în cazul dat constituie 51 zile (25 zile în decembrie 2018 şi 26 zile în ianuarie 2019). Prin urmare, întreprinderea urma să achite indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă doar pentru 30 zile. Este de menţionat că modul de recuperare a sumelor plătite necuvenit este stabilit în art. 32 al Legii nr. 289/2004, care stipulează următoarele:
- Funcționarii caselor teritoriale de asigurări sociale, din a căror vină au fost stabilite şi
plătite necuvenit sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a
nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, sînt obligaţi să le
restituie. (alin. 1); în vigoare din 1 iulie 2019);


- Sumele plătite fără temei legal, ca urmare a prezentării unor acte false, se
reţin din contul beneficiarilor care le-au primit în mod necuvenit (alin. 2);
în vigoare din 1 iulie 2019);


- Sumele nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se urmăresc (alin. (3).
Prin urmare, în situaţia descrisă în întrebare, suma indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă achitată în plus urmează a fi recuperată de către întreprindere din mijloacele proprii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.