20
12 2021
271

Achiziții publice: Contracte model privind furnizarea gazelor naturale, energiei electrice și termice

Proiectele Contractelor model privind realizarea achizițiilor
 au fost elaborate de către Ministerul Finanțelor și propuse pentru consultări publice.
 

Documentele au fost elaborate în scopul asigurării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice a serviciilor enumerate supra în temeiul1,2 art. 50 sau art. 56 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

 

După aprobarea proiectelor în redacția propusă, aplicarea acestora va fi posibilă doar la încheierea contractelor între autoritatea contractantă și furnizorii care au la bază prețuri/tarife aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică.

 

Totodată, autoritățile contractante vor putea aplica Contractele propuse pentru consultări publice  doar în cazul inițierii procedurii de negociere fără publicare a unui anunț de participare conform prevederilor Legii nr. 131/2015.

 

Potrivit proiectelor, autoritățile contractante urmează să aplice la achiziționarea serviciilor publice a energiei electrice, termice, a gazelor naturale și apă/canalizare, Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 155/2021, cu derogare de la pct. 97 și pct. 98 din Documentație.

Contractele model urmează a fi aprobate prin ordinele Ministerului Finanțelor.

________________________

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

1Articolul 50. Documentația de atribuire

Structura şi conţinutul documentației de atribuire sînt stabilite în documentaţia standard aprobată de Ministerul Finanţelor.

 

2 Articolul 56. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

 (1) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă: 

a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției;

c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.