24
09 2021
516

Achiziții publice: responsabilizarea operatorilor economici

În cazul în care un operator economic participant la procedurile de achiziții publice vor comite abateri profesionale pe parcursul executării contractului de achiziție publică care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform destinației sau lucrării executate demonstrate de autoritatea contractantă, nu va asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale, calitatea livrării prevăzută în contract, nu va respecta termenii de livrare stabiliți, acesta va fi inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici (Listă).

 

 Alte motive de limitare a dreptului operatorului de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau acordurilor-cadru, inclusiv a achizițiilor publice de valoare mică, pentru o perioadă de trei ani sunt afectarea activității autorității contractante sau cauzarea acesteia a unui prejudiciu ca rezultat al executării necorespunzătoare a obligațiilor asumate, prezentarea în cadrul procedurii de atribuire a contractelor a documentelor  care conțin date denaturate sau false, precum și demonstrarea faptului că operatorul a participat la procedura de atribuire cu oferte trucate, a creat o concurență neloială între participanți etc.

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a Listei a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, documentul fiind propus pentru consultări publice.

 

Scopul proiectului este crearea unui mecanism de responsabilizare a operatorilor, care se va răsfrânge și asupra administratorilor, fondatorilor și beneficiarilor efectivi ai operatorului economic care a fost inclus în Listă, în cazul în care aceștia au același statut în cadrul altor agenți economici, care, de asemenea, vor pierde nu dreptul să participe la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.

 

Propunerile și sugestiile asupra documentului sunt așteptate până pe data de 27 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.