14
06 2021
666

Achizițiile publice de valoare mică. Se propun noi prevederi

În cazul în care valoarea achiziției nu depășește 30 000 lei (fără taxa pe valoarea adăugată), se permite achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în baza contului de plată, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a achizițiilor publice de valoare mica, elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.
 
Autorii documentului menționează că proiectul a fost elaborat în scopul realizării prevederilor art.2 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice1 (Legea nr. 131/2015) și art.1 alin. (3) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportului și serviciilor poștale2 (Legea nr. 74/2020), care vor intra în vigoare din 26 iunie 2021, aceasta fiind și data la care se propune intrarea în vigoare și a noilor reglementări din proiectul regulamentului.
 
În condițiile aprobării documentului în redacția propusă, se va interzice divizarea achizițiilor planificate de bunuri, lucrări și servicii în scopul evitării procedurii de achiziție publică stabilite de actele normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice. Se prevede că achizițiile publice de valoare mică se vor realiza de către autoritatea/entitatea contractantă în baza planului anual de desfășurare a achizițiilor publice sau din motive de urgență, ca urmare a apariției unor necesități neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgență urmează a fi justificate prin argumente concrete și stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal. 
 
Conform proiectului, autoritatea/entitatea contractantă va fi obligată să desfășoare achizițiile publice de valoare mică prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA „RSAP”), cu excepția unor cazuri stabilite de proiectul actului normativ: achizițiile, ale căror valoarea estimată nu depășește 30 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată; achizițiile de servicii prestate de către persoane fizice care nu au statut de întreprinzător; cazurile, în care un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile necesare sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra bunurilor, lucrărilor și serviciilor și nu există o altă alternativă.
 
Se propune ca dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de valoare mică să i se ofere oricărui operator economic (rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane) cu condițiile respectării prevederilor Regulamentului. Se mai prevede ca, în cazul acestui tip de achiziții publice, nu va fi solicitat Documentul Unic de Achiziții European, iar prevederile cap. X („Soluționarea litigiilor şi răspunderea juridică”) din Legea nr. 131/2015 nu se vor aplica.
 
Proiectul hotărârii prevede că, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr.665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mica, prevederile căruia se aplică la etapa actuală.
____________________
1Legea  nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 5, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 200000 de lei;
b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 250000 de lei;
c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400 000 de lei.
(4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.
 
2Legea  nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziții de bunuri, lucrări sau servicii în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, cu excepția celor specificate în cap. III, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800000 de lei;
b) pentru contractele de achiziții de lucrări – 2000000 de lei;
c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 1000000 de lei.
 (3) Contractele de achiziții sectoriale a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile menționate la alin. (1) sunt reglementate de Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.