12
06 2018
1275

Acordarea facilităților vamale și fiscale, argumentată

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop excluderea neclarităților și interpretărilor echivoce aferente operaţiunilor de intervenţie care sunt considerate minime şi nu satisfac criteriile prelucrării suficiente în cazul mărfurilor cu statut de produse în Zona Economică Liberă (ZEL). Proiectul prevede completarea Hotărârii cu privire la regulile de origine a mărfurilor în partea ce vizează acțiunile ce nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii cu noțiunea „simple”. Completarea se propune pentru asigurarea implementării conforme a prevederilor art.24 alin.(4) al Legii cu privire la tariful vamal, potrivit căruia originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă certificatul de origine al acesteia, perfectat în modul cuvenit și cu date suplimentare ori precizări. Prin urmare, conform documentului, operațiunile vor fi considerate „simple” atunci când nu sunt necesare performanțe speciale nici mașini, aparate sau instrumente special produse sau instalate pentru efectuarea acestor operațiuni. În nota proiectului se spune că aceste modificări vor contribui la concretizarea procedurii de stabilire a statului de mărfuri produse în ZEL și, respectiv, la acordarea argumentată a facilităților vamale și fiscale. Totodată, în notă se menționează că aprobarea proiectului va avea un impact benefic asupra încasărilor la bugetul de stat, care la moment nu poate fi cuantificat. Implementarea proiectului în cauză nu necesită alocarea unor sume băneşti suplimentare din contul bugetului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.