Știri

Acordarea subvențiilor pentru procurarea tehnicii agricole devine rezonabilă

Mărimea subvenției, oferită producătorilor agricoli de către stat pentru tehnica, utilajul şi echipamentul agricol procurat, va fi calculată în baza Registrului preţurilor de referință pentru produsele nominalizate, aprobat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în baza unei metodologii noi. Utilizarea Registrului preţurilor de referinţă va asigura respectarea principiului rezonabilității costurilor la evaluarea dosarelor înaintate de producătorii agricoli pentru obținerea subvențiilor din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, va fi evitată acordarea subvenţiilor la aceste produse la prețuri majorate. În Registru se vor regăsi prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente agricole, specifice submăsurilor de subvenţionare 1(3) şi 2(4) din Regulamentul privind repartizarea mijloacelor din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, elaborat, în premieră, în baza Legii privind subvenționarea producătorilor agricoli. Articolele de tehnică și utilaje vor fi diferențiate în funcție de putere, lățime de lucru, productivitate. Pentru fiecare categorie de utilaje vor fi aprobate fișe cu informațiile tehnice minime necesare înregistrării în Registrul prețurilor de referință, iar acestea vor fi afișate pe site-ul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Prețurile din Registru vor fi prezentate în lei moldovenești și nu vor include TVA. Registrul preţurilor de referință urmează a fi aplicat începând cu anul curent de subvenţionare, conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru - tractoare agricole; - combine pentru recoltarea culturilor cerealiere, porumbului, mazării, cartofului, legumelor şi culturilor bostănoase, precum și pentru recoltarea fructelor; - semănătoare de cereale; - semănătoare de precizie pentru culturi tehnice; - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă, stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale. Întocmirea şi actualizarea Registrului preţurilor de referinţă va fi efectuată de către AIPA prin aprobarea acestuia de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Potrivit Regulamentului privind repartizarea mijloacelor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 2017, mărimea subvenției pentru procurarea tehnicii, utilajului și echipamentelor agricole constituie 25% din costul de procurare a unei unități de tehnică sau utilaj, dar nu mai mult de 300 mi lei per beneficiar. Dacă a fost procurată o combină de recoltare a strugurilor, subvenția va fi de 750 mii lei per beneficiar. Subvențiile, potrivit Regulamentului nominalizat, se vor acorda pentru procurarea tehnicii, utilajelor și echipamentelor agricole noi, de la producerea cărora au trecut nu mai mult de doi ani până la subvenționare, procurate de la furnizorii/distribuitorii din țară sau importate direct de producătorul agricoli. La procurarea articolelor de tehnică, utilaje și echipamente agricole de producție locală subvenția va fi majorată cu 10 la sută din valoarea investiției efectuate. Pentru anul 2017, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a fost aprobat în mărime de 900 mil. lei, dintre care 231 mil. lei din Fondurile europene ENPARD.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

3964 vizualizări

Data publicării:

10 Aprilie /2017 10:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

ENPARD | subventie | producator agricol | Minsterul Agriculturii | AIPA

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon