Știri

Acordul de grant, ratificat

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară (AMF) pentru țara noastră, în sumă de 40 mil. euro, semnat la Bruxelles la 23 noiembrie 2017. Acest grant este subiect al deciziei autorității bugetare a UE de a pune la dispoziție alocațiile anuale necesare. Conform documentului publicat în MO din 12 ianuarie curent, UE pune la dispoziția Moldovei grantul în vederea atenuării constrângerilor de finanțare externă ale țării, susținerii unei situații echilibrate a balanței de plăți și asigurarea poziției de rezervă valutară a Republicii Moldova. În Acord este specificat că prima tranșă va fi de 10 mil.euro, a doua tranșă va ajunge până la 10 mil. euro, iar a treia tranșă va fi de până la 20 mil.euro. La primirea fiecărei tranșe, RM va prezenta o Declarație privind protecția intereselor financiare ale UE. Plățile sunt condiționate de obținerea unor rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului dintre Moldova și Fondul Monetar Internațional, dar și o evaluare pozitivă a Comisiei Europene privind progresele realizate ce țin de stabilizarea economică și reformele structurale. De asemenea, toate tranșele de grant AMF vor fi obiect al evaluării pozitive a Comisiei, în cooperare cu autoritățile moldovenești, privind îndeplinirea criteriilor de reformă structurală convenite anterior. Acordul prevede că pe întreaga durată a Memorandumului de înțelegere și timp de cinci ani de la plata ultimei tranșe a grantului AMF, Comisia este în drept să monitorizeze sustenabilitatea aranjamentelor financiare ale Moldovei, inclusiv a procedurilor administrative interne și mecanismele externe de control care sunt relevante pentru asistența acordată. În scopul asigurării acestei monitorizări, Moldova va furniza periodic toate informațiile și documentele relevante necesare. În același timp, vor fi realizate toate măsurile pentru prevenirea neregulilor și a fraudei, dar și se asigură investigarea și tratarea satisfăcătoare a tuturor cazurilor suspecte și reale de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală în legătură cu gestionarea asistenței macro-financiare a UE, în detrimentul intereselor financiare ale donatorului, se spune în document. În cazul depistării acestor fapte, ele vor fi raportate fără întârziere Comisiei și vor fi luate măsuri juridice pentru a recupera fondurile furnizate din asistența macrofinanciară a UE care au fost deturnate. În cazul în care se va stabilit că, în legătură cu această asistență, Moldova sau Agentul s-au angajat în orice act de fraudă sau corupție sau orice alte nereguli care dăunează interesele financiare ale UE sau au încălcat obligațiile asumate prin Acordul de grant AMF, Comisia este poate să rezilieze acordul și să recupereze integral sau parțial sumele oferite, proporțional cu gravitatea eșecurilor. Suma care va trebui rambursată va conține principalul datorat și dobânda calculată, fiind utilizată rata de refinanțare a BCE în prima zi calendaristică a lunii în care Comisia a plătit Grantul. Rata de deafault a dobânzii pentru creanțele neachitate la scadență este rata de refinanțare a BCE în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care survine data scadenței, majorată cu 3,5%. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Uniunea Europeană cu privire la ratificarea acordului indicat de către Republica Moldova. NOTĂ: În anii 2010-2012 Moldova a de asemenea a fost susţinută de UE prin oferirea granturilor în sumă de 90 mil. euro.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

955 vizualizări

Data publicării:

15 Ianuarie /2018 15:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon