15
02 2018
1172

Activitatea fondurilor cu capital de risc necesită completarea Codului fiscal

Pentru crearea fondurilor închise cu capital de risc, activitatea cărora nu va fi subordonată cerințelor rigide de organizare a activității, este necesară micşorarea costurilor administrative înalte pe care le implică aceste fonduri şi eliminarea barierelor în apariția entităților de finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii în ţara noastră. În acest scop este propusă completarea art.20 al Codului fiscal, ce include sursele de venit neimpozabile, cu veniturile obținute de investitorii eligibili din investițiile efectuate în fondul cu capital de risc şi veniturile obținute de fondul cu capital de risc din investițiile în întreprinderile indicate. Ministerul Economiei şi Infrastructurii a propus pentru consultări publice două proiecte de legi – pentru completarea Codului fiscal şi privind fondurile cu capital de risc. Conform proiectului de lege, fondurile cu capital de risc sunt entități care oferă investiții pentru IMM-uri la etapa de iniţiere a afacerii şi realizează proiecte inovaționale cu un potențial înalt de dezvoltare. În Moldova, investițiile bazate pe capital de risc pot fi motivate de o cerere extinsă de finanțare din partea IMM-urilor. Deși statul și-a propus dezvoltarea industriei capitalului de risc încă în anii ’90, în Moldova nu există oferte de investiții bazate pe capitalul de risc. “Acest fapt are două consecințe majore: • potențialii investitori nu au posibilitatea de a investi în proiectele de afaceri al IMM-urilor, care, deși implică un grad înalt de risc, presupun și un nivel mai înalt de rentabilitate investițională, comparativ cu investițiile financiare în instrumente clasice; • nu există platforme investiționale care ar oferi resurse pentru proiecte de afaceri ce implică un grad înalt de risc, dar care au un potențial înalt și care, de regulă, sînt realizate la inițierea unor start-up-uri sau implementarea inovațiilor și transferurilor tehnologice”, se spune în nota informativă a proiectului. În procesul elaborării documentelor autorii au ţinut cont de faptul că accesul la finanțarea prin intermediul capitalului de risc este considerat una din cele mai eficiente căi de dezvoltarea a IMM-urilor, care se soldează cu crearea noilor locuri de muncă și dezvoltarea mediului de afaceri al țărilor cu piețe de capital dezvoltat, în cadrul cărora activează entități ce oferă investiții bazate pe capitalul de risc. Se condideră că ritmul de creștere a IMM-urilor care beneficiază de investiții cu capital de risc depășește ritmul de creștere a celorlalte întreprinderi mici şi mijlocii. Investițiile bazate pe acest capital la etapa de inițiere a afacerilor are un impact determinant asupra dezvoltării IMM-urilor și reprezintă un stimulator eficient al economiei reale. În argumentarea necesităţii elaborării și adoptării cadrului normativ privind fondurile cu capital de risc sunt aduse faptele accesului limitat la finanțare al IMM-urilor, finanțarea insuficientă a inovațiilor, numărul limitat de instrumente și mecanisme financiare, dar şi dezvoltarea slabă a IMM inovaționale. Cu toate acestea, Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 obligă autoritățile să asigure încurajarea dezvoltării politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informaţii şi de bune practici privind comercializarea în domeniul cercetării şi al dezvoltării (inclusiv instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înfiinţate bazate pe tehnologie), dezvoltarea de poluri (clustere) şi accesul la finanţare. Scopurile de bază ale proiectului sunt asigurarea apariției și dezvoltarea unor entități apte să ofere investiții bazate pe capitalul de risc, accesul IMM-urilor la resurse financiare în condiții optime, pentru start-up-uri și proiecte inovaționale, protejarea intereselor investitorilor care dețin unități de fond sau acțiuni ale fondului cu capital de risc și care beneficiază de serviciile fondurilor cu capital de risc, stabilirea unui regim de activitate favorabil apariției fondurilor cu capital de risc, etc. Proiectul stabilește cerințe pentru constituirea și activitatea fondurilor cu capital de risc, condițiile de atragere a resurselor de către fonduri de la investitori și de investire a acestora în proiectele inovaționale ale întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, sunt stabilite regulile de evaluare a activelor fondului, cerințe de transparență și dezvăluire a informației, structura portofoliului de investiții, administrarea fondului şi competenţele administratorului, etc. Domeniul de aplicare a legii vor fi fondurile cu capital de risc constituite și care își desfășoară activitatea în Moldova, administratorii și investitorii eligibili al acestora, dar şi cele înregistrate și autorizate de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, care utilizează denumirea „EuVECA” și care își desfășoară activitatea în ţara noastră. Totodată, legea va fi aplicată societăților de administrare fiduciară a investițiilor , în cazul administrării de către acestea a fondurilor cu capital de risc. Proiectul vine cu noţiuni noi, cum ar fi instrumente de cvasicapital propriu, împrumut subordonat, împrumut participativ ş.a. Data limită pentru oferirea propunerilor şi comentariilor este 2 martie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.