08
12 2021
159

Administrarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Prevederile Regulamentului cu privire la administrarea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (Regulament) se vor aplică până la aprobarea de către Guvern a conceptului și regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Protecția socială”, stabilește proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului, susținută de către membrii Cabinetului astăzi, 8 decembrie.
 
Autorii documentului aprobat justifică necesitatea elaborării documentului prin faptul că, la moment, administrarea Registrului este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin HG nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii. Deși actul normativ a suferit modificări recente, totuși, acestea au un caracter îngust și s-au realizat doar prin prisma Legii nr. 60/2020. Însă ce ține de aducerea în concordanță cu alte acte normative care reglementează raporturile juridice, precum ținerea Registrului, utilizarea datelor, interoperabilitatea acestuia etc. nu a fost ajustat noilor norme juridice.
 
Proiectul stabilește că Registrul de stat al evidenței individuale (Registru) este un sistem unic automatizat de evidență nominală a persoanelor fizice și juridice, plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), inclusiv a persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), precum și a beneficiarilor de prestații sociale.
 
Furnizorii ai datelor Registrului vor fi plătitorii de contribuții la BASS, oferind informația prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) și prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale CNAS ca urmare a recepționării electronice a informației declarate de către plătitorii de contribuții la Serviciul Fiscal de Stat.
 
CNAS este administratorul tehnic al Registrului, care asigură mentenanța, dezvoltarea, administrarea tehnică și implementarea cerințelor de securitate conform cadrului normativ din domeniu, în limitele mijloacelor financiare aprobate în BASS pentru acest scop. Totodată se prevede că după aprobarea conceptului și regulamentului SI „Protecția socială”, administrator tehnic al Registrului devenind Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
 
La momentul publicării în „MO” a hotărârii aprobate astăzi va fi abrogată HG nr.418/2000.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.