Știri

Agenţia de investiţii va dezvolta diplomaţia economică

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.322 din 17 aprilie 2018, a fost publicat în MO din 20 aprilie curent. Amintim, că Instituția publică Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) se reorganizează prin transformare în Agenția de Investiţii, care este succesorul de drepturi şi obligaţii al MIEPO şi ulterior va absorbi Agenţia Turismului. Efectivul-limită al Agenţiei de Investiţii este stabilit în număr de 30 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ. Conform Regulamentului, Agenţia este autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate atribuite, colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele international pe cinci domenii prioritare: promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine; susținerea activității investiționale și protejarea investiţiilor; promovarea exporturilor; promovarea turismului; fortificarea și implementarea diplomației economice. Printre acţiunile Agenţiei se vor regăsi promovarea imaginii țării pentru potențialii investitori şi gestionarea brandului de ţară, colaborarea cu misiunile diplomatice, sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, pe principiu de ghișeu unic, pentru prestarea de servicii investitorilor potențiali și existenți, pe tot parcursul ciclului de viață al investiţiei. Totodată, va fi asigurată facilitarea dialogului public-privat, cel dintre investitori și autorităţile publice acordarea asistenței la încheierea acordurilor de investiții pentru proiectele investiționale strategice. Măsurile de informare sectoriale cu privire la oportunitățile de export, prezentarea istoriilor de succes, efectuarea analizei piețelor externe și furnizarea informațiilor despre oportunitățile de export, dar şi susţinerea întreprinderilor în identificarea de parteneri străini nu vor lipsi din agenda autorităţii. Un subiect aparte în activitatea Agenţiei va fi dezvoltarea diplomației economice, care să asigure cadrul eficient de cooperare instituțională în vederea realizării priorităților naționale în domeniul promovării imaginii țării, atragerii investițiilor, promovării exporturilor și sectorului turismului. Regulamentul prevede şi organizarea de către Agenţia de Investiţii a cursurilor de instruire anuale pentru reprezentanții misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare şi asigurarea funcționalității platformei „Diplomatic Economic Club”, destinate misiunilor diplomatice străine acreditate în ţara noastră.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

839 vizualizări

Data publicării:

21 Aprilie /2018 08:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon