19
07 2017
975

Agenția Servicii Publice urmează să preia atribuții de la alte autorități

Agenția Servicii Publice va asigura şi evidența alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în procesul de organizare și desfășurarea a alegerilor. Un proiect ce prevede asigurarea funcționalității Agenției Servicii Publice a fost propus spre consultare de Cancelaria de Stat. De asemenea, prin proiect se propune modificarea și completarea mai multor acte normative în ceea ce privește modalitatea de interacțiune a Agenției Servicii Publice cu alte autorități publice, pentru evitarea unor eventuale colizii juridice și asigurarea funcționalității optime a Agenției Servicii Publice. Astfel, prin proiectul de lege se propune delimitarea clară a competențelor în domeniul cadastral între Agenția Servicii Publice și Agenția Relații Funciare și Cadastru. În acest sens, se preconizează ca dreptul de gestiune economică asupra informaţiei cadastrului să-i aparțină doar Agenției Servicii Publice, iar Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, care, potrivit legislației în vigoare are acest drept în prezent, să fie exlusă de la gestiunea informației cadastrale. Documentul mai prevede și concretizarea competențelor Agenției Servicii Publice în domeniul actelor de stare civilă și înregistrării de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. În contextul dat, actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova vor fi întocmite de către subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice, cu aprobarea prealabilă a ASP. Totodată, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor va fi substituit de la aprobarea Regulamentul privind procedura de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi care aveau dreptul de a locui permanent în Republica Moldova la momentul intrării în ţara de destinaţie, cu Agenția Servicii Publice. De la Ministerul Justiției se propune transferarea către Agenția Servicii Publice a competenței de a stabili modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului în domeniul înregistrării. În același timp, armurierii vor putea efectua operaţiuni cu arme şi cu muniţii doar în bază de licenţă eliberată de Agenția Servicii Publice. Actualmente această licență este eliberată de Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, în proiect se mai propun și alte competențe pentru Agenția Servicii Publice, în ceea ce privește migrația de muncă, controlul tutunului, monitoringul bunurilor imobile etc. Menționăm că Agenţia Servicii Publice va fi creată în baza Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, care va absorbi, ulterior, Întreprinderea de Stat “Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat “Cadastru”, “Serviciul Stare Civilă” şi „Camera de Licenţiere”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.