Știri

Agricultura competitivă sau nu prea?

În scopul sprijinirii agendei de reformă a Guvernului în domeniul siguranței și calității alimentelor și pentru evaluarea eforturilor de îmbunătățire a oportunităților pe piață pentru agricultorii prin suport investițional, Curtea de Conturi a efectuat o misiune de audit asupra Proiectului „Agricultură Competitivă în Moldova”. Menționăm că proiectul dat a fost conceput pentru a spori calitatea produselor agricole și competitivitatea acestora pe piața internă și externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor. În acest scop Guvernul Republicii Moldova a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un împrumut în valoare de cca $27,40 mil. și două granturi de la GEF (Facilitatea Globală de Mediu) în valoare de $18,77 mil. și de la Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare – $4,44 mil. Resursele destinate Proiectului „Agricultura competitivă” au fost distribuite pentru 5 componente distincte: • Componenta I „Consolidarea managementului siguranței alimentelor” ($11,8 mil.) • Componenta II „Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe” ($19,6 mil.) • Componenta III „Creșterea productivității terenurilor prin MDT” ($6,2 mil.) • Componenta IV „Managementul proiectului” ($2,2 mil.) • Componenta V „Compensații pentru susținerea vânzărilor” ($7,6 mil.) În cadrul misiunii de audit au fost stabilite mai multe neconformități. Astfel, misiunea a identificat că achiziționarea echipamentelor pentru Agenția „Moldsilva” care nu corespund integral specificului activității, a condiționat efectuarea cheltuielilor suplimentare de 2,0 mil.lei pentru ajustarea lor la necesitățile reale. Totodată, s-a stablit că echipamentele procurate în cadrul Proiectului pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție și dotarea a două Puncte de Inspecție la Frontieră, în valoare totală de 3,7 mil.lei, nici nu sunt utilizate. Proiectul prevedea și armonizarea cadrului legislativ cu legislația comunitară. Astfel, activitatea de armonizare a legislației prevăzută în cadrul Proiectului a înregistrat o finalitate redusă. Din 13 proiecte de acte normativ-legislative elaborate, doar 3 proiecte au fost adoptate în redacția experților contractați de Proiect. Potrivit raportorului Irina Obreja, controlor de stat principal din cadrul Direcției generale auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu, această situație se datorează conlucrării insuficiente în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a identificării necorespunzătoare a necesităților de armonizare. Curtea mai menționează și capacitatea redusă a autorităților administrației publice locale de nivelul întâi de a menține într-o stare corespunzătoare perdelele forestiere de protecție reabilitate, fapt ce afectează durabilitatea investițiilor efectuate din sursele Proiectului și ale bugetului de stat. Totodată, nu s-a asigurat implementarea integrală a sistemelor informaționale „Sistemul Informațional de Management al Laboratoarelor” și „Managementul Măsurilor Sanitar Veterinare Strategice”, acestea necesitând o dezvoltare și adaptare la necesitățile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

1754 vizualizări

Data publicării:

15 Noiembrie /2017 08:36

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

curtea de conturi | audit | mediu competitiv | agricultura competitiva

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon