Știri

Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă

Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă, în baza actualizării prețurilor de cost, se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost.

 

Hotărârea Guvernului nr. 279 din 27 aprilie 2022, prin care au fost operate modificări la Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 aprilie curent și este pusă în aplicare la data publicării.

 

Astfel, Regulamentul a fost completat cu un capitol ce stabilește procedura de examinare a solicitării de ajustare și modul actualizării prețurilor la componentele prețului de cost. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului și se efectuează luând în considerare prețul la materialele de construcție și prețul la combustibil.

 

Ajustarea poate fi solicitată în scris atât de către operatorul economic, cât și autoritatea contractantă și se efectuează dacă sunt întrunite cumulativ condițiile stabilite: contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an; partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii și-a îndeplinit angajamentele contractuale; la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost.

 

Este important de menționat că, pentru solicitările de plăți pe parcursul perioadei de ajustare la care nu au fost anexate actualizările prețurilor componentelor prețului de cost în baza formulei stabilite, ajustarea valorii contractului nu se efectuează.

 

Acceptarea solicitării de ajustare presupune întocmirea unui acord adițional la contractul de achiziție publică, semnat de către autoritatea contractantă și operatorul economic, care se înregistrează prin intermediul sistemului trezorerial, la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

 

Contractele de achiziții publice de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aflate în derulare la data intrării în vigoare a hotărârii, pot fi ajustate de comun acord, din data de 1 ianuarie 2022, prin modificarea contractelor de achiziții, cu indicarea în clauze a modului de ajustare a valorii contractului.

 

În cazul în care a fost stabilit modul de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost, însă pe parcursul anului 2022 valoarea contractului a fost ajustată, ținând cont de indicele inflației sau deflației, valoarea ajustării prin aplicarea noului mecanism se diminuează cu valoarea ajustării deja aplicate.

 

Necesitatea actualizării valorilor contractelor de achiziție publică este determinată de majorarea considerabilă a prețurilor la combustibil și gaze cu circa 50%. Cheltuielile suplimentare, rezultate din ajustarea valorii contractelor, vor fi calculate și finanțate în procesul de rectificare a bugetului, iar mărimea alocațiilor suplimentare va depinde de creșterea prețurilor la materialele de construcție.

 

Recomandăm să consultați și articolul Indexarea contractelor de achiziții publice: aspecte practice.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1681 vizualizări

Data publicării:

03 Mai /2022 07:59

Catalogul tematic

Noutăți | Achiziţie publică

Etichete:

achizii publice | contract

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon