29
11 2021
472

Alocații mai mari pentru unele categorii de cetățeni

Cuantumul alocațiilor de stat pentru mai multe categorii de beneficiari se majorează, iar pentru implementarea acestei măsuri sunt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de peste 30,86 mil. lei ce vor fi alocați din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent.
 
În Monitorul Oficial din 26 noiembrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 374 din 24 noiembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin HG nr. 470/2006, ce are ca scop protecția socială suplimentară pentru unele categorii de populație.

 

Regulamentul se modifică pentru aducerea prevederile acestuia în concordanță cu Legea nr. 129/2021 prin care a fost modificată Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (în vigoare din 8 octombrie curent), prin care a fost aprobată majorarea alocațiilor de stat.

 

Astfel, cuantumul alocației lunare de stat pentru persoanele cu dizabilități din rândul militarilor, ofițerilor de informații și securitate, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din sistemul penitenciar, a căror dizabilitate este cauzată de participarea la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței RM, se majorează cu 550 lei. Ca urmare, pentru persoanele cu dizabilități severe, alocația va constitui 1550 lei, pentru cei cu dizabilitate accentuate – 1400 lei și pentru persoanele cu dizabilitate medie alocația se majorează până la 1325 lei.

 

Totodată, cu 250 lei s-a majorat cuantumul alocației pentru participanții la cel de-al Doilea Război Mondial, la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității țării și la acțiunile de luptă din Afganistan, precum și pentru soții supraviețuitori ai acestora. De asemenea, a sporit cu 500 lei și cuantumul alocației pentru copiii persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului și copiii participanților decedați la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl.

 

Documentul mai prevede extinderea dreptului la alocații lunare de stat și asupra persoanelor care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și celor care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare și au primit cetățenia RM, care vor beneficia de alocație în cuantum de 750 lei.

 

Pentru stabilirea alocaţiei lunare de stat, persoanele vizate vor prezenta actul de identitate, legitimaţia și certificatul confirmativ, eliberate de organele administrative teritoriale, ce confirmă participarea persoanei la lichidarea consecinţelor avariei și strămutarea din zona de înstrăinare sau certificatul din instituția de arhivă. Solicitanții care depun cererea cu documentele necesare în termen de până la 31 decembrie 2021 inclusiv, dreptul la alocația lunară de stat li se stabilește începând cu 1 octombrie 2021.

 

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.