09
11 2017
3852

Angajații cu statut special vor primi indemnizaţii din contul sistemului de asigurări sociale

Concediul de maternitate al soțiilor aflate la întreținerea colaboratorilor sistemului penitenciar, angajaților CNA, militarilor prin contract, ofițerilor de protecție și a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI se va achita din sistemul public de asigurări sociale de stat. Proiectul, propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, are drept scop aducerea în concordanță a unui șir de acte legislative cu prevederea potrivit căreia, începând cu 1 ianuarie 2017, militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului fac parte din categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale. Pe lângă concediul de maternitate al soției aflate la întreținerea angajatului cu statut special, proiectul prevede și acordarea concediului medical, concediului paternal, concediului plătit pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani și concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, care suferă de maladie oncologică, conform dispozițiilor generale – adică de la sistemul public de asigurări sociale. Menționăm că în prezent, angajații cu statut special beneficiază de indemnizațiile enumerate din bugetul de stat la locul de muncă, iar prin proiectul propus se va asigura respectarea principiilor fundamentale ce stau la baza sistemului public de asigurări sociale – principiul egalității, tratamentul nediscriminatoriu și principiul contributivității. Autorii specifică în nota proiectului faptul că angajații respectivi trebuie să îndeplinească condiția de acordare a prestațiilor de asigurări sociale – confirmarea unui stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premărgătoare datei producerii riscului asigurat. Documentul mai stipulează că indemnizația paternală a angajaților cu statut special va fi stabilită și achitată în conformitate cu Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, la moment aceasta fiind reglementată de actele normative ce se referă la activitatea angajaților respectivi ( ex.Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție). Totodată, se propune abrogarea alin. 4 al art.1241 din Codul Muncii, potrivit căruia, indemnizația paternală pentru funcționarul public cu statut special se achită din bugetul de stat la locul de muncă. Se preconizează ca prevederile menționate să intre în vigoare la 1 ianurie 2018, iar indemnizațiile stabilite până la intrarea în vigoare vor fi achitate din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.