Știri

Angajații din sistemul bugetar vor avea dreptul la premii anuale

Angajații din sistemul bugetar ar putea beneficia și de premiul anual. Indicii și mărimile premiilor conducătorilor unităților bugetare se stabilesc de către organul ierarhic superior, iar mărimea acestora nu poate depăși 50% din salariul de bază. Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, Legea nr.270/2018 urmează a fi completată cu art. 211 ce va reglementa acordarea premiului anual. Personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, va putea beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Pentru premiere se utilizează mijloacele fondului de salarizare în mărime de 50 % din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual. Modul de acordare a acestuia va fi stabilit de Guvern. Totodată, premii unice vor putea fi acordate și în calitate de măsuri de stimulare, dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale. De asemenea, la solicitarea autorităților, se introduce o precizare referitor la imposibilitatea exercitării interimatului unei funcții de conducere de către locțiitorul titular. În același timp, se face o precizare ce ține de garantarea salariului de 2000 lei, inclusiv și a angajaților care, la 1 decembrie 2018, aveau contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu suspendate, pentru a se asigura că nici un angajat nu va avea salariu calculat mai mic de 2000 lei pentru o normă deplină. Amintim că, potrivit art.27 din Lege, în cazul în care pentru unii angajați salariul lunar calculat, începând cu 1 decembrie 2018, pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mare decât salariul mediu lunar calculat anterior intrării în vigoare a legii și mai mic decât 2000 de lei, aceștia vor beneficia de plăți compensatorii, care se determină ca diferență dintre 2000 de lei și salariul lunar calculat în condițiile Legii nr.270 și se recalculează proporțional timpului efectiv lucrat. Totodată, proiectul prevede majorarea claselor de salarizare pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din autoritățile publice locale cu număr de populație sub 20000 locuitori pentru a introduce o diferențiere rezonabilă între salariile conducătorilor instituțiilor din subordine (de exemplu, directorii caselor de cultură). Modificările respective vor fi introduse în anexa nr.3, Tabelul 1. În același timp, în Tabelul 3, în urma reexaminării claselor și a valorilor de referință pentru angajații cabinetelor persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune diminuarea claselor pentru șefii de cabinet și consilier din cabinetele Președintelui Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Prim-ministrului, cu majorarea concomitentă a claselor pentru alți membri ai cabinetelor. Ca rezultat, salariul stabilit pentru șeful cabinetului persoanei de rang înalt va fi la nivel de șef direcție din autoritate administrativă centrală, iar al asistentului – la nivel de consultant principal. În Anexa nr. 7, fiind abordată problema neconcordanței salariilor persoanelor cu funcții de conducere în instituții de învățământ general cu salariile personalului didactic, se propune de a majora clasele de salarizare pentru directori și, respectiv, pentru directori-adjuncți de liceu, instituții de educație timpurie, învățământ primar și gimnazial. Concomitent, se egalează clasele de salarizare pentru educatori educație timpurie, învățători și profesori (56). Totodată, se introduce dreptul fondatorului de a numi conducători ai instituțiilor de cultură cu normă parțială, dacă nu este necesară activitatea pe o normă deplină, ceea ce ar soluționa problema în multe localități din teritoriu, când personalul instituțiilor de cultură nu este încadrat cu funcția de director (șef), motivul fiind activități limitate, necorespunzătoare salariilor stabilite. Potrivit notei informative, proiectul implică costuri financiare estimate la 402,2 mil. lei anual. Cheltuielile respective sunt prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2020 și pe termen mediu 2021-2022.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

66014 vizualizări

Data publicării:

11 Noiembrie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

legea salarizarii | premii | demnitate publica | învăţămînt | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon