04
09 2020
819

Angajații străini în RM: contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu explicații la solicitările adresate autorității cu privire la obligativitatea calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) pentru salariaţii cetăţeni străini. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/1999  privind sistemul public de asigurări sociale, asigurat se consideră persoana fizică aptă pentru muncă cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, având obligaţia de a plăti CAS în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.
 
Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) şi alin. (6) din Legea nr. 489/1999, contribuţia se datorează de la data încadrării în una din situaţiile prevăzute la art. 4 (persoană care desfăşoară activitate în bază de contract individual de muncă, este manager cu contract de management etc.) şi se extind în egală măsură asupra cetăţenilor RM şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.

 

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 173/2019  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, plătitorii de contribuții, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS aferente salariilor calculate și altor recompense.

 

Totodată, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 81  cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător prevede că  întreprinderea cu investiţii străine poate transfera contribuţii în fondul de asigurare socială doar pentru salariaţii străini care au manifestat dorinţa de a beneficia de asistenţă socială în RM.

Conform Legii nr. 100/2017, Legea nr. 81/2004 poartă caracter special şi normele juridice ale acesteia sunt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecţi strict determinaţi, respectiv, în caz de divergenţă între o normă generală şi o normă specială, care se conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială.

 

În acest context, întreprinderea care cade sub incidenţa Legii 81/2004 transferă CAS pentru salariaţii străini cu domiciliul sau reşedinţa în RM doar în cazurile în care aceştia au manifestat dorinţa de a beneficia de asigurare socială în Republica Moldova.

 

Suplimentar, CNAS comunică că țara noastră are încheiate acorduri internaţionale în domeniul securităţii sociale cu alte state, care prevăd anumite norme sau garanţii în domeniul securităţii sociale pentru cetăţenii care activează legal pe teritoriul Republicii Moldova, la reîntoarcerea acestora în ţara de origine. În cazul în care este încheiat Acord bilateral între Republica Moldova cu ţara de origine a cetăţeanului străin, urmează să se consulte prevederile Acordului respectiv cu privire la securitatea socială.


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.