25
05 2018
2948

Angajatorul va informa din timp despre concedierile colective

În cazul în care reorganizarea sau lichidarea unității presupune concedieri colective, angajatorul va informa despre acest lucru, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor reprezentanții salariaților din unitate și ai agenției pentru ocuparea forței de muncă, inițiind consultări în vederea respectării drepturilor și intereselor salariaților. Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege de completare a Codului Muncii. Astfel, în acesta urmează a fi introdus un nou capitol ce va reglementa concedierile colective. Noile prevederi definesc noţiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile: • cel puțin 10 salariați în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin de 99 de salariați; • cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor se încadrează între 100 și 299 de salariați • cel puțin 30 de salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor este de 300 și mai mulți salariați. Angajatorul va fi obligat să informeze în scris reprezentanții salariaților despre motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați, perioada în cursul căreia vor avea loc disponibilizările, criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați și metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ. Acesta va mai fi obligat să remită Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă o notificare scrisă privind concedierile colective preconizate. ANOFM, la rândul său, va avea misiunea de a oferi asistență în vederea încadrării în câmpul muncii a salariaților ce urmează a fi eliberaţi, cu prezentarea oportunităților de angajare și recalificare. Pentru punerea în practică a acestor prevederi nu va fi nevoie de cheltuieli suplimentare din bugetul de stat sau din contul angajatorilor privați.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.