28
03 2019
5228

Angajatorul va primi certificatul electronic de concediu medical al angajatului

Certificatele de concediu medical vor putea fi eliberate pentru durata de 1-10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape. Totodată, acesta va putea fi prelungit, la recomandarea medicilor specialiști, în etape succesive de maximum 30-31 de zile calendaristice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Proiectul are ca scop aducerea în concordanță a Instrucțiunii cu noile modificări ale Legii nr. 289 din 22.02.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, ce vor intra în vigoare la 1 iulie 2019. Totodată, începând cu 1 iulie 2019, Casa Națională de Asigurări Sociale va stabili și achita indemnizația privind incapacitatea temporară de muncă conform datelor din certificatul de concediu medical electronic. Potrivit proiectului, acestea se vor stabili la data în care se acordă consultaţia medicală și se constată incapacitatea temporară de muncă, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical „iniţial”. Pentru certificatele medicale „în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune. Potrivit notei proiectului, certificatul de concediu medical electronic este o soluție informatică capabilă să înlocuiască mecanismul actual de eliberare și evidentă a certificatelor pe suport hârtie cu unul modern, în format electronic. Implementarea acestuia va asigura accesul CNAS la datele certificatului de concediu în timp real pentru validarea concediului, stabilirea și plata indemnizației. Certificatul se păstrează în format electronic în baza de date a sistemului informațional utilizat de prestatorul de servicii medicale, termenul de păstrare fiind nelimitat. Totodată, cele cu o vechime mai mare de 5 ani se arhivează în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Datele din certificat se transmit, prin intermediul platformei guvernamentale MConnect, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, CNAS și angajatorului, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, automatizarea procesului va exclude necesitatea prezentării certificatului angajatorului, acesta fiind accesat prin intermediul MConnect. Proiectul mai prevede că, pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă. La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, certificatul de concediul medical se prelungeşte, pentru cel mult 30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare. De asemenea, se propune excluderea Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă de la avizare în cazul prelungirii certificatului de concediu medical, pentru toată perioada. Potrivit pct. 41 din Instrucțiune, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerelor care au dreptul la concediu de maternitate, se eliberează certificatul pentru concediu de maternitate de către medicul de familie. Faptul că soţia se află la întreţinerea soțului se confirmă prin prezentarea actului de identitate al soţiei şi certificatului de căsătorie. În acest context, proiectul mai prevede că soţiei care se află la întreţinerea soţului asigurat i se întocmește certificat pentru concediu de maternitate, dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii. Totodată, certificatul se eliberează și în cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), de la data înregistrării căsătoriei până la data expirării concediului de maternitate. Cheltuielile necesare pentru realizarea soluțiilor informatice pentru administrarea și dezvoltarea sistemului informațional pentru certificatele de concediu medical, precum și cheltuielile generate de realizarea aplicației informatice se suportă din bugetul public național. Notă: Prevederile legislației în vigoare permit eliberarea certificatului pe o perioadă de 3 zile, în total pe o perioadă de cel mult 6 zile calendaristice, cu ulterioarele prelungiri în funcție de complexitatea maladiei. Totodată, în caz de boli infecţioase certificate de concediu medical se eliberează pentru o perioadă de până la 5 zile calendaristice, iar în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică - pentru 30-31 zile calendaristice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.