03
01 2019
694

ANSA este fondatorul Laboratorului central

De efectuarea investigațiilor de laborator ale producției alcoolice și produselor alimentare, inclusiv ale conservelor, de implementare a metodelor de verificare a calității și siguranței băuturilor și al produselor alimentare, precum și a altor produse nespecificate, în conformitate cu practicile europene și internaționale se va ocupa o instituție publică nou creată. În Monitorul Oficial din 28 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”. Laboratorul este creat prin fuziunea Centrului Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice și a Centrului de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve. Noua structură este o instituție publică, a cărui fondator este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Laboratorul are competențe în domeniile de acordare a serviciilor de analiză privind siguranța și calitatea produselor alimentare, a materiei prime și a producției alcoolice; organizarea analizelor de laborator și senzoriale pentru producția alcoolică și produsele alimentare; acordarea serviciilor de evaluare a conformității acestora, dar și alte domenii, atribuite prin acte normative, inclusiv actele fondatorului, în competența Laboratorului. Potrivit statutului, finanțarea Laboratorului se asigură din resursele proprii obținute din prestarea serviciilor, mijloacele financiare primite de la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de legislație. Mijloacele financiare ale Laboratorului se utilizează pentru: 1. procurarea, elaborarea, modernizarea, deservirea, întreținerea și mentenanța tuturor activelor necesare pentru desfășurarea activității structurii; 2. efectuarea cheltuielilor operaționale privind desfășurarea activității; 3. remunerarea personalului angajat; 4. instruirea și perfecționarea cadrelor; 5. acoperirea cheltuielilor legate de dotarea angajaților cu echipament individual de protecție, în vederea protejării acestora și a bunurilor împotriva unuia sau mai multor riscuri ce ar putea afecta securitatea, sănătatea și integritatea fizică la locul de muncă; 6. organizarea evenimentelor, precum și a altor activități de promovare a Laboratorului; 7. acoperirea altor cheltuieli nespecificate. Înstrăinarea și casarea bunurilor Laboratorului se vor efectua cu acordul scris al fondatorului. Evidența contabilă și prezentarea rapoartelor va fi efectuată în baza Standardelor Naționale de Contabilitate. Activitatea Laboratorului este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.