11
04 2019
914

Antreprenorii aflați în dificultate au nevoie de o a doua șansă

Schimbarea atitudinii societății față de antreprenorii care au suportat un eșec în afaceri este esențială, totodată, ar fi binevenită crearea unui Centru de apel sau Centru de Avertizare Timpurie pentru antreprenorii care au nevoie de un sfat rapid, aflându-se în situație dificilă sau în risc de eșec. Aceste recomandări au fost propuse în cadrul evenimentului intitulat „A doua șansă pentru antreprenori”, desfășurat ieri, 10 aprilie, de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). În cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul Danube Chance 2.0, care își propune să dezvolte politici antreprenoriale pentru a doua șansă și soluții practice pentru îmbunătățirea culturii antreprenoriale, pentru a evita pierderea potențialului antreprenorial și depășirea stigmatizării antreprenorilor după falimentul afacerii. IMM – coloana vertebrală a economiei naționale Întreprinderile mici și mijlocii formează coloana vertebrală a economiei naționale, acestea reprezentând mai mult de 98% din totalul întreprinderilor, a afirmat secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin. Totodată, secretarul de stat al MEI s-a referit la experiența internațională, menționând că în acest sens am putea prelua de la alte țări cele mai bune practici de susținere a antreprenorilor aflați în dificultate. Experiența internațională demonstrează că nereuşita poate fi un rateu de moment, dar nu un fapt ce te poate face să renunți. Trebuie doar să te ajute să înțelegi pericolele, iar instituțiile statului și cele de suport trebuie să te ajute. Este important să acționăm la o etapă mai incipientă și să utilizăm toate instrumentele de prevenire pentru a vedea ce putem face cu întreprinderea ce se confruntă cu o situație de criză. Poate ea are nevoie de o asanare sau de o restructurare sau de alte măsuri de suport din partea statului. Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgunov, a menționat că un antreprenor nu va ști niciodată ce înseamnă reușita dacă nu va trece și prin asemenea momente, iar o a doua șansă pentru acești antreprenori înseamnă să învețe din greșeli și să construiască o afacere de succes. Totodată, el s-a referit și la suportul acordat antreprenorilor de ODIIM prin intermediul programelor implementate de organizație. Ce își propune proiectul Potrivit managerului de proiect, Elena Rusu, rezultatul principal al acestui proiect este intensificarea cooperării dintre partenerii de proiect, reprezentați, pe de o parte, de factorii de decizie, intermediarii financiari, institutele de cercetare și universități, ONG-urile și, pe de altă parte, de grupurile-țintă - întreprinderi aflate în dificultate financiară, antreprenori care trec prin restructurare, insolvență sau faliment și doresc să lanseze o nouă afacere. Proiectul dat, care are o durată de 3 ani, va fi implementat în 12 țări din regiunea Dunării. La etapa actuală se face o analiză a cadrului normativ ce reglementează antreprenoriatul și relansarea unei afaceri. De asemenea, se preconizează elaborarea unei strategii transnaționale pentru facilitarea accesului antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării, iar ulterior, în cadrul unui plan local, vor fi aprobate acțiunile de implementare a Strategiei. Totodată, se prevede crearea unei comunități transnaționale de experți pentru facilitarea relansării afacerilor. O altă acțiune ține de dezvoltarea unor module de training pentru Academia Transnațională „Trial and Error”. Aceste module se vor referi la tehnici de motivare a antreprenorilor, schimbarea modelelor de business, restructurarea afacerilor etc. și vor fi accesibile pentru toate țările participante. Întreprinderi înregistrate/întreprinderi lichidate În perioada 2013-2018, în Moldova au fost declarați în stare de insolvabilitate circa 9 mii de agenți economici. Totodată, în anul 2017, erau înregistrate 53573 de IMM-uri, în care activau peste 323 mii de angajați. Investițiile financiare totale au constituit 20820,1 mil. lei, iar ponderea IMM-urilor în PIB în anul 2017 constituie 31,8%. Datele sunt incluse într-un proiect de cercetare, realizat de Institutul Național de Cercetări Economice. Totodată, studiul indică faptul că, datorită simplificării procedurii de insolvabilitate, în ultimii doi ani tot mai multe întreprinderi au fost lichidate și radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, numărul acestora fiind de 5751. Studiul prezentat a abordat și barierele cu care se confruntă antreprenorii mici, orientați spre obținerea celei de-a doua șanse în afaceri, printre acestea fiind: insuficiența acută de resurse financiare, reducerea vânzărilor condiționată de schimbarea conjuncturii pieței de bunuri, creșterea cheltuielilor pentru utilități și chirie, nerespectarea obligațiilor financiare de către clienți, deficiențele politicii de stat de susținere a antreprenoriatului, precum și informațiile limitate despre posibilitățile pe care le poate utiliza un antreprenor. Recomandări Antreprenorii aflați în impas ar putea fi salvați cu ajutorul mai multor acțiuni, cum ar fi posibilitatea obținerii unui împrumut după inițierea procesului de insolvabilitate sau informarea mai eficientă a antreprenorilor privind avantajele procedurilor extrajudiciare (de mediere), care, de regulă, sunt mai puțin costisitoare. De asemenea, este nevoie de instruirea antreprenorilor cu privire la activitatea în condiții dificile, în special, în cadrul cursurilor de instruire privind gestionarea riscurilor, gestionarea crizelor, managementul personalului, gestiunea financiară etc. Alte recomandări se referă la activitățile de mentorat și coaching pentru a-i ajuta pe cei care doresc să obțină o a doua șansă, menținerea unei paginii web specializate, unde ar fi plasată informația pentru antreprenorii aflați în dificultate, avertizarea automată a antreprenorului la obținerea unor indicatori negativi de performanță etc. Potrivit informațiilor, în Uniunea Europeană anual sunt lichidate peste 200 mii de întreprinderi, iar ca urmare circa 2 mil. de oameni își pierd locul de muncă. În anul 2016 a fost elaborată Directiva UE privind insolvența firmelor cu datorii, pentru a le acorda antreprenorilor a doua șansă. Notă: P.P. „Monitorul Oficial FISC.MD” oferă antreprenorilor o serie de articole ce țin de procedura de insolvabilitate: • Aspecte privind răspunderea subsidiară în cadrul procesului de insolvabilitateDepunerea cererii introductive de către debitor și creditor în procesul insolvabilităţiiJurisprudenţa pertinentă legislaţiei insolvabilităţiiAplicarea procedurii insolvabilităţii asupra întreprinzătorului individualAchitarea serviciilor de către întreprinderea insolvabilăNedepunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate: consecințe pentru debitorRemuneraţia administratorului insolvabilităţii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.