30
06 2017
1990

APL vor determina gradul de finalizare al construcțiilor în scopul impozitării

Gradul de finalizare al construcţiei nefinalizate în scopul impozitării se va determina și de către specialiștii din cadrul autorităților publice locale, potrivit unui proiect propus spre consultare de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției. Proiectul este urmare a constatării că prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la inregistrarea construcţiilor nefinalizate la organele cadastrale şi impozitarea acestora nu este respectată de catre proprietarii acestor obiective şi este vădit faptul eschivării de la plăţiie impozitelor pentru bunurile imobile. Totodată, conform prevederilor art. 278 din Codul Fiscal, construcţiile cu o etapă de finisare de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcţie, sunt supuse impozitării, fapt care nu este aplicat în piactică din motivul lipsei unui mecanism ce ar permite identificarea acestor imobile, şi nu este clar cine va achita avizele tehnice elaborate de catre experţii atestaţi care confirmă gradul de executare a construcţiilor. Proiectul prevede completarea atât a art. 278 şi art.280 din Codul fiscal, cât şi a art.404 din Legea cadastrului bunurilor imobile, cu prevederea posibilităţii determinării de către APL a gradului de finalizare al construcțiilor în scopul impozitării. Conform legislației în vigoare, aceasta se realizează de către experţii tehnici în construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice. În acest context, în proiect se specifică faptul că prevederea în cauză nu este respectată, ceea ce cauzează o eschivare de la plățile impozabile pentru bunurile imobile. Totodată, Ministerul propune ca în cazul în care proprietarul bunului imobil nefinalizat refuză să înregistreze bunul imobil în registrul bunurilor imobile, după expirarea termenului de prescripție, autoritatea administrației publice locale va stabili suma impozitului pe bunurile imobile, care urmează a fi achitată pentru bunul imobil nefinalizat, în dependență de sumele impozitului care se achită pentru bunurile imobile similare, după destinație, amplasare și suprafață. Autorii sunt de părerea că, odată ce va fi trece în competența APL prevederea dată, va fi asigurată o estimare corectă și sistematică a obiectelor. În acest sens, se menționează prejudiciile înregistrate în bugetul municipiului Chișinău din cauza că nu au fost estimate 8.827 obiecte, ceea ce a dus la ratarea a circa 1,8 mil. lei în bugetul local doar pe anul 2015. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în urma deciziei luate în cadrul ședințelor organizate de Minister în comun cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Congresul Autorităților Publice Locale, unde s-au discutat aspecte ce țin de soluționarea problemei impozitării bunurilor imobile nefinisate. Ulterior modificării legislației, va fi aprobată și o metodologie simplificată privind stabilirea gradului de finalizare a construcțiilor, ce va fi utilizată de funcționarii din primării. În nota proiectului se specifică că implementarea noii prevederi nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.