26
09 2017
2578

Aplicarea TVA la prestarea serviciilor de reparaţii de catre rezidenţi în folosul nerezidenţilor

Intreprinderea X prestează servicii de reparație în garanție a tehnicii producatorilor străini, spre exemplu ”ARISTON”, pentru cumparatorii de tehnică - persoane fizice din RM. Cu compania ”ARISTON” lucrăm în baza contractului. Aceste servicii, prestate de către compania X rezidenților, se consideră ca servicii pentru export? Se impoziteaza cu TVA la cota 0? Factura fiscala se va scrie cu TVA la cota 0? Aplicarea regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile prestate de rezident derivă din specificul, natura și esența operațiunii economice. În cadrul unui contract complex ce vizează un spectru variat de servicii, este necesară diferențierea acestora și stabilirea regimului aferent TVA pentru fiecare în parte. Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a TVA pentru serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, urmează a fi stabilit locul livrării, ținând cont de prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, potrivit cărora locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menționat. În acest sens, Codul fiscal, la art.111 „Locul livrării serviciilor”, acordă stipulări exprese, indicând concret serviciul și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate – locul fiind stabilit ca locul sediului persoanei ce acordă serviciul (al. (2). Astfel, în cazul în care serviciile de garanție prestate de rezident reprezintă parte a serviciilor legate de bunurile mobile tangibile, atunci, potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, locul livrării acestora se consideră locul prestării efective a serviciilor. În contextul celor expuse, în cazul în care un rezident al Republicii Moldova acordă servicii de garanție unui nerezident al Republicii Moldova, pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit. a) reprezintă livrare impozabilă pe teritoriul Republicii Moldova, impozitată cu TVA pe principii generale și cu emiterea facturii fiscal, în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal. Prin urmare, pentru persoanele fizice cere au procurat mărfurile, în conformitate cu art.105 alin.(2) din Codul fiscal, livrarea serviciilor, legată de livrarea mărfurilor, se consideră parte a livrării de mărfuri. Astfel, în cazul în care, reieșind din prevederile contractului, serviciile de garanție întra în valoarea livrării mărfii, atunci, în conformitate cu prevederile art. 105(2) din Codul fiscal, livrarea serviciilor, legată de livrarea mărfurilor, se consideră parte a livrării de mărfuri și nu apare obligația de calcularea să achitarea TVA aparte. Dacă, reieșind din prevederile contractului, serviciile de garanție nu întra în valoarea livrării mărfii, atunci, în conformitate cu prevederile art.93 pct. 4) și pct. 6) din Codul fiscal, serviciile menționate urmează a fi impozitate cu TVA pe principii generale, valoarea impozabilă cu TVA determinându-se în conformitate cu art. 97 al Codului fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.